DEBATT. Nyligen aviserade Socialdemokraterna att man tänker ta tillbaka Simrishamns sjukhus i egen regi. Socialdemokraterna visar nu att man sätter ideologi före praktik i frågan om Simrishamns sjukhus.

För Centerpartiet är det viktigaste att kvaliteten är hög i vården, att patienterna är nöjda och köerna korta. Vi ser detta i Simrishamn idag. Därför vill vi att sjukhuset ska drivas som det gjort de senaste 18 åren, i fortsatt privat regi.

Det som är tydligt inför den kommande valrörelsen är att Socialdemokraterna visat sitt rätt ansikte. Man struntar i att privata aktörer är duktiga, driftiga och kreativa i att skapa den bästa möjliga vården för skåningarna.

Istället går man i kamp mot dessa, av principskäl snarare än praktiska skäl. Det är ytterst beklagligt att man vägrar erkänna privata aktörers viktiga arbete för att tillsammans med regionen skapa en så god vård som möjligt.

För oss Centerpartister är det viktigt med en nära vård, som finns nära skåningarna med så hög kvalitet som möjligt. I våra ögon har Simrishamns sjukhus alltid varit en viktig nyckel i detta arbete.

Vi har tidigare sett, både i Skåne men också i andra delar av landet, hur socialdemokrater för en kamp för att centralisera vården till ett fåtal platser genom att lägga ned de mindre sjukhusen.

Därför är det oroande att vi nu ser att man tar tillbaka sjukhuset i egen regi, oron är stor om nästa steg innebär ett nedläggande av den nära sjukhusvården för de som bor i Simrishamnsområdet, något Socialdemokraterna tidigare föreslagit men som stoppats efter omfattande protester.

Sveket mot Simrishamn är totalt. Nu väljer Socialdemokraterna att spela hasard med sjukhusets framtid, istället för att fortsätta på en framgångsrik modell där privata aktörer håller sjukhuset levande.

Riskerna är många när man tänker ta tillbaka det i regionens regi, och möjligheterna är få. Vår rädsla är att detta är ett första steg i en nedläggning av sjukhuset, men det kommer vi aldrig acceptera. Det är dags för Socialdemokraterna att ta tillbaka sitt förslag.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne

Carl-Göran Svensson (C)
Gruppledare, Simrishamn