VÅRDA SKÅNE. På torsdagen träffade Carl Johan Sonesson (M), 2 vice ordförande i Region Skånes styrelse, i Malmö Malin Wengholm, ordförande i styrelsen för Region Jönköpings län, för att diskutera bland annat trygghet på sjukhusen. I storstadsregionerna har problemen blivit större med bråk, hot och obehöriga personer på främst akutmottagningarna. Inte minst gäller detta Malmö.

Carl Johan Sonesson (M) möter Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län, för att diskutera tryggheten på sjukhusen. Bild: Peter J Olsson

̶  Jag ville därför träffa Carl Johan Sonesson (M) för att ta del av de förslag som våra moderata representanter i storstadsregionerna gjorde i förra veckan, säger Malin Wengholm (M).Vi har ännu inte samma problem i Region Jönköping som i Malmö och Skåne. Men Jönköping är Sveriges fjärde tillväxtregion och är vi inte uppmärksamma på vad som är på väg att hända i Sverige riskerar storstädernas problem att också bli våra.

Förra veckan besökte alltså Carl Johan Sonesson (M), tillsammans med Stockholms Irene Svenonius (M), Västra Götalandsregionens Johnny Magnusson (M) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Södersjukhuset i Stockholm. De framförde under besöket ett antal förslag med anledning av den ökade otryggheten som drabbar landets sjukvård där gängkriminalitet, dödsskjutningar och hot samt våld har blivit vardag. Storstadsregionerna är mest utsatta, men trots detta saknas viktiga verktyg för att landstingen och regionerna ska kunna säkerställa säkerhet och trygghet för anställda och patienter.

Mötet uppmärksammades i pressen, här i form av Norra Skåne.

̶  Vi moderater samarbetar utifrån våra respektive verklighet. I Skåne har vi haft stora problem och måste därför ta skarpa åtgärder, säger Carl Johan Sonesson (M). Moderaterna i Skåne har föreslagit vad vi kallar gated hospitals där man nattetid har en bevakad väg in på sjukhuset. Det finns en rad ytterligare förslag som är värda att titta på. Till exempel kroppskameror på personal i utsatt tjänst, visiteringsmöjligheter och enhetliga besöksregler.

  ̶  Vi behöver samarbeta för medborgarnas trygghet. Till exempel tycker jag förslaget om en ny brottsrubricering, brott mot alarmeringstjänstpersonal, där det inte ställs upp krav att angreppet sker i tjänsteutövningen utan också om de trakasseras på fritiden, är en viktig markering, säger Malin Wengholm (M). En ny straffskärpningsgrund som omfattar alla former av angrepp mot viktiga samhällsfunktioner bör också införas. Förutom våld och hot så omfattar moderaternas förslag även skadegörelse på sjukhus, ambulanser och polisbilar.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp för att möta hot och våld, avslutar Carl Johan Sonesson.

Peter J Olsson