VÄRNA SKÅNE. I veckan sammanträdde Region Skånes regionala utvecklingsnämnd och fattade bland annat beslut om hur man vill fördela de statliga pengar som i Skåne fördelas genom beslut av Region Skåne. Det är 4,4 miljarder som finns i en preliminär ram och som regionen efter långa samråd med Skånes kommuner fördelat på ett antal projekt. Detta sker i den så kallade regionala transportinfrastrukturplanen förkortat RTI, det som också kallats länsplan.

En del (684 miljoner) går till medfinansiering av järnväg, trots att det egentligen är ett rent statligt område, men ska det byggas behövs att man tar dessa. En annan del går till cykelvägar (765 miljoner)  eller att göra insatser för kollektivtrafik (en miljard), till exempel regionala expressbussar – det som kallats superbussar.

I övrigt handlar det mycket om förbättringar och ombyggnad av Skånes vägar. De stora Europavägarna är inte med här utan dem sköter staten så gott det nu går. Största projekten är att fullfölja byggen på väg 19 Bjärlöv-Broby, på väg 23 och 13 mellan Höör och Hörby, och väg 23 Ekerö-Sandåkra.

Den stora osäkerheten är att staten i överenskommelsen med Malmö stad inom Sverigeförhandlingen utlovat en ”extra länsplan” med 277,5 miljoner. Nu finns tecken som tyder på att regeringen inte riktigt vill kännas vid detta, vilket skulle kunna leda till att de vill finansiera inom RTI-ramen, vilket skulle leda till att man får spara in på andra projekt.

– Om åtgärderna måste rymmas inom den tidigare ramen så kräver detta en omprövning av alla poster där Malmöinsatserna inte kan vara fredade, säger Pontus Lindberg (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Peter J Olsson