VÄRNA SKÅNE. Carl Johan Sonesson och Pontus Lindberg, moderaternas regionråd, besökte på onsdagen Stena Line och Trelleborgs hamn. De togs emot av Mathias Sjölin från Stena Line.

På besök hos Stena Line i Trelleborgs hamn: Mathias Sjölin, Stena Line, Carl Johan Sonesson (M), Pontus Lindberg (M) och Peter J Olsson (M).

En viktig fråga framöver är om tågfärjetrafiken från Skåne ska kunna överleva framåt. Den startade redan 1897 med ”kungalinjen” Trelleborg-Sassnitz. I dag finns bara tågfärjor från Trelleborg och Ystad, den mesta trafiken går över Öresundsbron. Skulle den bli enda vägen ut så finns det risker om olyckor eller andra störningar inträffar.

– Det är ett nationellt intresse att det finns fler vägar ut, säger Carl Johan Sonesson (M). Vi kommer att ta upp frågan vid möten med regering och riksdag.

– De skånska hamnarna går bra. Det är en fördel för vårt landskap, säger Pontus Lindberg (M), men det ställer krav på att vi har bra vägar och järnvägar som leder till och från hamnarna. Transporterna från Ystad, Trelleborg och Malmö hamnar är ytterligare ett skäl till att E6 bör få sex filer.

Peter J Olsson