VÅRDA SKÅNE. I Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska inriktningsprogram, antaget på landsdagarna i november 2017, framgår följande inställning till privata alternativ i sjukvården: ”Vi anser att patienter ska ha rätt att fritt välja vårdgivare inom både öppen- och slutenvården”.

Med den inställningen skulle man kunna tänka sig att Sverigedemokraterna skulle stå på patienternas sida när det rödgröna styret på område efter område lägger fram förslag om att återta privata verksamheter i egen regi. Sverigedemokraterna i Region Skåne har dock konsekvent valt att ställa sig på Socialdemokraternas och Miljöpartiets sida och därmed hjälpt de styrande partierna med att återta flertalet verksamheter.

Det började under våren 2015 med dialysen på SUS i Malmö och fortsatte sedan med kardiologin i Helsingborg och ryggortopedin i Ängelholm. Vid samtliga tre tillfällen röstade Sverigedemokraterna med styret och minskade därmed mångfalden av utförare i den skånska sjukvården och patienternas rätt att välja vårdgivare. Som om det inte räckte med att avsluta samarbeten med privata vårdgivare i olika delar av Skåne har Sverigedemokraterna även ställt sig på Socialdemokraternas och Miljöpartiets sida när de under hösten 2017 avskaffade vårdvalet inom multimodal smärtbehandling. Det innebär att de skåningar som är beroende av multimodal smärtbehandling inte längre har möjlighet att välja någon annan vårdgivare än Region Skåne – helt i motsats till Sverigedemokraternas nationella syn på valfrihet.

När det närmar sig beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden om framtiden för Simrishamns sjukhus ger Sverigedemokraternas tystnad all anledning att oroa sig. Ska de än en gång hjälpa Socialdemokraterna och Miljöpartiet att begränsa valfriheten och mångfalden i den skånska sjukvården? Eller ska de för en gångs skull följa sin partilinje? Det är dags för Sverigedemokraterna att bekänna färg!

Helena Nanne