VÅRDA SKÅNE. Enligt rapporter försvinner 20 tjänster från Skånes ungdomsmottagningar. Tjänsterna har tidigare finansierats med statliga medel mot psykisk ohälsa, men nu aviseras att årets medel ska användas till annat. Exakt vad har inte beslutats. Redan långa köer riskerar att växa. På mottagningen i Lund är väntetiden ett halvår till kurator. Vid den mottagningen försvinner två tjänster. Kristdemokraterna är kritiska:

– Den psykiska ohälsan växer och därför är neddragningarna ovärdiga. Det behövs både stöd på nätet och god bemanning ute på mottagningarna. Det ena ska inte utesluta det andra, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande och oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh, den nämnd som ansvarar för ungdomsmottagningarnas verksamhet.
– Sena besked från staten vållade problem redan förra året då kuratorer lämnade för att man inte var säker på om man fick fortsätta efter årsskiftet. Styret borde lärt läxan och haft bättre beredskap i sin regionala budget. Alliansen föreslog 15 miljoner extra för att kunna bekämpa den psykiska ohälsan bland unga, resurser som verkligen hade behövts nu med tanke på utvecklingen, säger Per Einarsson (KD).
– Styret kan inte bara låta det här ske. Man borde sätta sig ner och se om man kan frigöra eller omfördela resurser för att hålla nere köerna. Något annat har vi inte råd med på ett mänskligt plan, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.
Mattias Svensson
Gustav Lundblad