VÅRDA SKÅNE. Allt för ofta ger rutinerad vårdpersonal upp och lämnar Region Skåne. Skälen kan vara att löneutvecklingen är för dålig, eller att man helt enkelt inte får den uppskattning man förtjänar. Arbetsmiljön är ofta undermålig. Sjukvården tappar oersättlig kompetens på det här sättet. Kristdemokraterna vill vända utvecklingen och lämnar därför nu in en motion i som syftar till att erfarenhet ska värderas högre än idag och att ska bli mer förmånligt för långvarig sjukvårdspersonal att stanna kvar vid sin arbetsplats.

– När rutinerade anställda lämnar kan mycket gå förlorat. Många har byggt upp en nyckelroll i såväl det medicinska som i andra delar av arbetet, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.
– Den erfarna personalen upprätthåller rutiner och ger kontinuitet i arbetet. Ofta tar de ett stort handledaransvar. Men idag är det lättare att lyfta sin lön genom att byta arbetsplats än att stanna kvar, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.
– Tyvärr får den långvariga personalen ofta inte den uppskattning som de förtjänar. Därför föreslår KD nu ett införande av en trohetsbonus. Tjänstemännen ska också titta mer på fler sätt att göra arbetssituationen bättre för vårdpersonal med lång erfarenhet, säger Birgitta Södertun.

– Region Skåne måste vidta åtgärder för att uppvärdera de som under många år varit arbetsplatsen trogen. Det är helt avgörande för att säkra kvalitet och kontinuitet i vården, säger Per Einarsson.

Mattias Svensson
Gustav Lundblad