VÅRDA SKÅNE. Socialdemokraterna och Miljöpartiet Region Skåne vill bryta rådande överenskommelse med Alliansen om ambulansdriften i Skåne och vill nu ta tillbaka ambulansdriften i Lund-Landskrona-distriktet till egen regi.

Den blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansen och de rödgröna verkar alltså bara bli lite drygt ett år gammal. Allians för Skåne ser allvarligt på att de rödgrönas besked kommer vid en skör tidpunkt med så pass kort tid kvar till valet. En utvärdering av beslutets konsekvenser har heller inte gjorts.

– Det verkar inte gå att lita på S och Mp. De talar ofta om att de sträcker ut sina händer över blockgränsen för att komma överens. Här ser vi vad vi får tillbaka – en rak vänster. Så mycket är deras ord och löften värda. Varför ska vi då sätta oss ner och komma överens? Frågan är hur många fler lik de rödgröna är beredda att kliva över för att ta tillbaka verksamheter i egen regi? säger Gilbert Tribo (L), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Så sent som i november 2016 kom Alliansen och de rödgröna överens om att kompromissa om driften av ambulansverksamheten för att ge regionen stabilitet och långsiktiga spelregler. Kompromissen gick ut på att driften av Malmödistriktet skulle återgå till egen regi medan Lund-Landskronadistriktet skulle stanna i privat regi åtminstone till efter valet.

– När Socialdemokraterna säger att de vill ha kontinuitet så verkar det betyda precis motsatsen. Det börjar bli en vana nu att de slår sönder väl fungerande verksamheter. Har den ens frågat personalen om vad de vill? Nej, detta förslag är helt oförankrat, och vi riskerar än en gång allvarlig kompetensförlust för de skånska patienterna, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar än en gång sin rätta ansikte, att ideologi och symbolpolitik går före skåningarnas bästa, för de är det viktigt att allt ska drivas i egen regi, inte att skåningarna får den bästa vården. Detta finns det flera exempel på varav detta är den senaste, när en ambulansverksamhet med låg personalomsättning och bäst utfall på olika parametrar ändå ska tas tillbaka i egen regi. Vi behöver en variation av utförare, privata som offentliga som kan hjälpa till att utveckla varandra genom konkurrens för att kunna få en god vård i Skåne, därför kan inte ännu mer tas tillbaka i egen regi, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Nu verkar de styrande ha drabbats av fullständig panik där inget annat än egen drift ska gälla i framtiden. Att vi parallellt har både privata aktörer och egen drift ser vi som viktigt för att utveckla vården och få bästa möjliga vård för skattepengarna. Mitt förtroende för socialdemokraterna och deras sätt att hantera överenskommelser är kört i botten, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Carl Sernbo
Lynn Thulin
Linus Hannedahl
Gustav Lundblad