KRÖNIKA. I december hindrade ett 20-tal djurrättsaktivister transporter som skulle köra till och från Scan i Kristianstad. Djurrättsaktivister använder sig ofta av olika former av brott, mot både egendom och person, för att få uppmärksamhet för sina ståndpunkter. Förutom att detta leder till stora kostnader för många som verkar inom olika delar av animalie- och pälsproduktionen leder oron för aktivisternas brott till att allt fler blir tveksamma till att fortsätta med sin verksamhet.

Brott riktade mot pälsuppfödare där aktivister bryter sig in och släpper ut djuren ur sina burar förekommer frekvent. Trots att personerna som öppnar burarna vet att djuren inte klarar sig i naturen eftersom de är uppfödda tamdjur fortsätter de. Om minkar släpps ut ur sina burar under häckningsperioden innebär det en katastrof för fågellivet. Det ger en bild av en naiv aktivism där de personer som utför handlingarna inte har tänkt igenom vad de innebär, och vilka följder de får.

Även forskare som genomför djurförsök utsätts för brott av djurrättsaktivister, trots att dessa djurförsök genomförs först efter en noggrann kontroll från samhället via de djurförsöksetiska nämnder som godkänner försöken. Utöver de ekonomiska skadorna för djuruppfödarna riskerar dessa angrepp även att försena angelägen forskning om olika allvarliga sjukdomar.

Vi tar det här på allvar. Justitieutskottet riktade 2014 ett tillkännagivande till regeringen om att rättsväsendet måste prioritera arbetet mot denna brottslighet i betydligt högre grad, samt överväga vilka möjligheter som finns att erbjuda ett bättre skydd för dem som utsätts för aktivism. Trots det har inget hänt.

Vi har rätt att tycka olika om saker, och vi har rätt att tycka det högt. Vi har rätt att demonstrera mot eller för saker och rätt att rösta efter den egna övertygelsen i allmänna val. Allt detta garanteras i svensk lagstiftning. Det är några av de saker som gör Sverige till det fantastiska land som det är.

Men samma lagar som skyddar åsiktsfriheten skyddar även privatpersoner och företag mot hot, trakasserier och sabotage. Det finns inget lagligt eller moraliskt stöd för handlingar som medvetet skadar andras näringsverksamhet, oavsett bransch eller inriktning.

För oss Moderater är äganderätten okränkbar. Regeringen vacklar i frågan och Miljöpartiet gör allt vad de kan för att exempelvis inskränka skogsägares rätt att bruka sin egendom. Samma sak gäller djuruppfödningen. Höjda skatter och ytterligare nationella särregler minskar den svenska konkurrenskraften och lägger ytterligare bördor på ett redan tungt lass. En minst sagt avog inställning gentemot landets djuruppfödare bidrar till en oro för framtiden. I det läget är det viktigt att vi ställer oss på uppfödarnas sida. Att vi värnar äganderätten och svensk lagstiftning, och att vi står upp för det som är rätt och riktigt. Samtidigt som vi värnar vår stränga djurskyddsreglering. Sverige behöver en ny regering.

Maria Malmer Stenergard (M)
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Åhus