VÅRDA SKÅNE. 20 dialyspatienter riskerar att bli av med sin behandling i Helsingborg. Beslutet ska ha kommit sedan Region Skåne under en längre tid haft svårt att rekrytera personal och därför måste minska kapaciteten på avdelningen i Helsingborg.

– Dialyspatienterna är helt beroende av sina behandlingar och att Region Skåne inte kan garantera dem dessa i Helsingborg är fullständigt ovärdigt. Det rödgröna styret har länge känt till hur situationen sett ut och har ändå låtit det gå så här långt. Det är minst sagt oansvarigt, säger Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De 20 dialyspatienterna hänvisas nu att få sin vård på andra orter i och utanför Skåne, vilket innebär stora ansträngningar för många av patienterna.

– När det råder generell brist på specialiserad personal har Region Skåne inte råd att ha en personalpolitik som skapar stor omsättning inom dessa viktiga specialister. Jag vill se ett Region Skåne som lyssnar på personalen och som gör det lönsamt att som rutinerad medarbetare stanna kvar och fortsätta arbeta med den patientgrupp som är i stort behov av kontinuitet, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– För en närmare vård i hela Skåne är det oerhört viktigt att dessa patienter ska kunna fortsätta få sin dialysvård i Helsingborg istället för att hänvisas till andra orter, både i och utanför Skåne. Dialys som är en livsviktig behandling vilken patienten ofta genomgår måste kunna fortsätta erbjudas nära, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är mycket allvarligt att Helsingborg som ett av landets större sjukhus inte kan garantera patienternas vård. Det här är patienter med stort behov av kontinuitet och närhet till vården. Att behöva ge sig ut på vägarna flera dagar i veckan är fjärran från god vård. Styret har varit för passivt inför varningssignalerna från personalen, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Carl Sernbo
Lynn Thulin
Linus Hannedahl
Gustav Lundblad