VÅRDA SKÅNE. Responstiderna för ambulansernas prio 1-uppdrag under 2017 är nu sammanställda. Man skulle kunna tro att insatstiderna är beroende av avstånd och landstingens/regionernas storlek, men någon sådan koppling finns inte.

För Skåne avser resultatet fyra ambulansdistrikt, varav det i nordväst har körts i egen regi. Av just den här sammanställningen framgår inte om det finns skillnader i insatstider mellan de skånska distrikten. Sammantaget kan man ändå konstatera att Skåne med sitt snitt på 13 minuter för 72 349 prio 1-uppdrag har kortare insatstider än vad genomsnittet i Sverige har (13,1). Så har det varit sedan åtminstone 2012. Samtidigt når Region Skåne inte sitt eget mål om att mediantiden för en insats ska vara 12 minuter. Senast det målet klarades var 2014. Målet på kommunnivå är 18 minuter. Av den här sammanställningen framgår att medianinsatstiden fortfarande är längst i Örkelljunga, där klaras 18-minutersgränsen vid 44 procent av utlarmningarna.

Snabbast är ambulansinsatserna i Östergötland, som har parkerat sig i toppskiktet under flera år i rad: 10,8 minuter för 2017, 11,1 för 2016 och 11,2 för 2015. I Östergötland ligger all ambulanssjukvård på entreprenad.

Längst insatstider för prio 1 (utryckningar till olycksfall och livshotande tillstånd) har Jämtland/Härjedalen och Gotland (16,5). Dessa två har återfunnits sist i sammanställningen under alla år de har deltagit.

Den tekniska utvecklingen inom den prehospitala vården har gjort att avancerade åtgärder kan påbörjas redan i ambulansen. Detta gör att många vårdkedjor har blivit allt effektivare och att kvaliteten på vården har ökat. Tiden det tar för ambulansen att nå fram till en svårt sjuk eller skadad person är därför ofta avgörande.

Jonas Duveborn