VÄRNA SKÅNE. Idag anordnade Liberalerna en paneldebatt om framtidsutsikterna för gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och öl i Skåne. I paneldebatten deltog tre företrädare för Systembolaget Staffan Adin (inköpare), Malin Sandquist (chefsjurist) och Magdalena Gerger (VD), Rolf Elmér från Svenskt Näringsliv, vinodlaren Staffan Lake samt Gilbert Tribo och Tina Acketoft från Liberalerna.

Frågan om gårdsförsäljning väcktes sedan Liberalerna i Region Skåne genom Gilbert Tribo (L) lagt en motion om att ansöka till regeringen om att göra Skåne till försöksregion för gårdsförsäljning under tre år. Motionen godkändes i regionfullmäktige innan sommaren 2017.

Gilbert Tribo (L) argumenterade för vikten av att behålla systembolagets detaljhandelsmonopol samtidigt som Sverige genom ett försök i Skåne skulle öppna upp för gårdsförsäljning.

– Får vi dessa positiva effekter som jag tror på så kan vi sedan utveckla det för hela landet. Frågan är inte prövad, detta är ett avgränsat försök som vi kan avbryta men jag ser en växande näring och fler arbetstillfällen, sa Gilbert Tribo (L).

För Liberalerna deltog även riksdagsledamoten från Höganäs Tina Acketoft (L) som argumenterade för att Systembolaget måste hänga med i utvecklingen för att inte bli omsprungna som detaljhandelsmonopolist av alkoholförsäljning i Sverige samt att gårdförsäljning skulle ha stor positiv inverkan på näringslivsutvecklingen i Skåne.

– Jag ser en otrolig potential i Skåne! Detta måste gå att utvecklas, jag är helt övertygad om att det går att förena monopol med småskalig-gårdsnäsa-försäljning, sa Tina Acketoft (L).

Nu återstår att se vad Sveriges regering och riksdag säger i frågan.

Se klipp från paneldebatten i denna länk

Carl Sernbo