Vårda Skåne. Liberalerna har lämnat in en motion om att utöka tillgången på psykoterapeutiska behandlingar i Skåne. Förslaget kommer efter att satsningar på psykoterapi i Finland och Tyskland har fått stora positiva effekter på bland annat antalet sjukskrivningar.

– Psykisk ohälsa är sannolikt en av vår tids största ofriheter och bidrar till ett oerhört stor lidande för många skåningar, framförallt många kvinnor. Satsningar på psykoterapi har gett fantastiska resultat i Tyskland och Finland. Det är dags att vi lär av våra mer framgångsrika grannar, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sverige är ett av de länder i västvärlden med flest sjukskrivningar och samtidigt ett av de länder som använder mest psykofarmaka. Flera forskare och utredningar visar att om psykoterapeutisk behandling gjorts mer tillgänglig skulle det sannolikt bidra till minskade sjukskrivningstider och förbättrad prognos för många patienter som lider av psykisk ohälsa. Liberalerna föreslår att Region Skåne till regeringen ansöker om att bli försöksregion för ett utökat psykoterapeutiskt program som innebär att Region Skånes befintliga utbud av psykoterapeutiska behandlingar utökas.

Artikeln publicerades i Norra Skåne den 9 januari 2018