VÅRDA SKÅNE. De senaste veckorna har debatten gått hög i Kristianstadsbladet efter en nyhetsartikel om att Region Skåne aktivt marknadsför sina egna vårdcentraler under namnet ”Primärvården i Skåne”, men inte någonstans i sina utskick till hushållen nämner att det finns fler alternativ att välja på.

Både Carl Johan Sonesson (M), regionråd och Ulrika Heindorff (M), 2e vice ordförande i den beredning som ansvarar för primärvård, har agerat för att få Region Skåne och det rödgröna styret att ta ansvar för en objektiv information till skåningarna om vilka vårdcentraler de har att välja på, inklusive de som drivs av annan aktör än Region Skåne.

Hittills har responsen på moderaternas krav varit mager, bara Anders Åkesson (MP), har gett sig in på debattsidorna i Kristianstadsbladet i frågan – men då poängterar han mest att de var med och lade ner vårdval MMS nyligen.

Läs mer om debattens utveckling här:

Regionen undanhöll privata vårdcentraler

Missgynnar S och MP vårdvalen med vilje?

Vårdvalen har ökat tillgängligheten men även kostnaderna

Anders Åkesson (MP) fick i alla fall ett rätt i vårdvalsdebatten

Det rödgröna styret duckar informationsansvaret

Lynn Thulin