VÅRDA SKÅNE. Kristdemokraterna säger nej till omorganisationen vid Simrishamns sjukhus. På fredagen tillkännagav det rödgröna styret i Region Skåne, genom Anna-Lena Hogerud (S), att man vill att regionen tar över verksamheten vid Simrishamns sjukhus i egen regi när avtalet med Praktikertjänst går ut 2020.

– Med tanke på hur stora problem det finns i den skånska sjukvården är det förvånande att det rödgröna styret prioriterar att rasera en välfungerande verksamhet. Anna-Lena Hogerud konstaterar ju själv att man inte är missnöjda med arbetet som bedrivs på sjukhuset. Då finns det ingen anledning att göra en omorganisation, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Kristdemokraterna vill dock se förändringar i nästa avtal.

– Nästa upphandlingsavtal om sjukhuset i Simrishamn behöver vara mer flexibelt. Dagens avtal lämnar inte tillräckligt utrymme för innovation och anpassningar till förändringarna i samhället, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh.

– Det är illa att de rödgröna inte verkar vilja utveckla eller förbättra vården, utan istället bara fokuserar på att minska antalet privata utförare. Mönstret har gått igen genom hela den här mandatperioden. Det har varit förlorade år för skånsk sjukvård och skånska patienter, säger Birgitta Södertun.

– Simrishamns sjukhus skulle kunna nyttjas bättre av regionen. Väntetiderna till röntgen är kortare här är på andra håll i Skåne. Ungdomsmottagningen borde ges ett utökat uppdrag för att möta den växande psykiska ohälsan bland unga, säger Per Einarsson.

Gustav Lundblad