KRÖNIKA. 2018 börjar intensivt. I dag gick Socialdemokraterna och Miljöpartiet, helt utan förvarning, ut och berättade att de avser återta Simrishamns sjukhus i regionens regi. Enligt media ska ett beslut tas nu i januari trots att inte ens frågan varit upp för beredning och än mindre diskussion. Till saken hör också att nuvarande entreprenadavtal inte löper ut förrän i maj år 2020 så visst hade det funnits gott om tid att diskutera detta över blockgränsen men skede verkar inte S och MP vilja göra. Deras tal om samarbete och långsiktiga lösningar för vården är inget annat än läpparnas bekännelse. Den minnesgode vet också att Socialdemokraterna redan inför valet 1998 hade för avsikt att avveckla sjukhuset i Simrishamn. Men tack vare att Alliansen vann valet 1998 så räddade vi kvar sjukhuset genom en entreprenadlösning, som har fungerat väldigt väl i tjugo års tid.

I min förra krönika resonerade jag om vikten av att Alliansen gemensamt har stridit för vårdvalen, att vi tillsammans har lyckats stoppa en hel del tokigheter från det rödgröna styret med vårt gemensamma arbete. Simrishamns sjukhus blir nu ytterligare en sådan fråga, där vi kommer arbeta oförtrutet för att skånsk sjukvård ska innehålla en mångfald av olika sätt att driva vård på.

För det är verkligen en ödesfråga som vi står inför. Socialdemokraterna visar nu verkligen sitt rätta ansikte. De vill stoppa alla vårdgivare som inte heter Region Skåne. Inte för att de är dåliga, utan av ideologiska skäl. Jag tycker det är mycket konstigt att också Miljöpartiet, som tidigare stöttat skåningarnas rätt att få välja vård, helt sonika har bytt fot och nu går med i den socialdemokratiska missionen. Man kan också undra om de kommer ta hjälp av Sverigedemokraterna för att försämra den skånska vården, precis som när de nyligen tillsammans lade ner vårdvalet smärtbehandling eller ryggkirurgin i Ängelholm.

Stockholms läns landsting ligger i topp med högst tillgänglighet och mest nöjda patienter i Sverige. De brottas precis som andra landsting med kraftigt ökande tryck på akutverksamheterna, men klarar ändå sitt uppdrag med högre tillgänglighet än genomsnittet bland Sveriges landsting. En bidragande anledning till framgången är Capio S:t Görans sjukhus, ett privatdrivet akutsjukhus som visar vägen med både bra arbetssätt och nöjd personal.

97 procent av patienterna i Stockholm kommer till en specialistmottagning i tid – det är bäst i landet. Mer än hälften av alla specialistbesök sker på en privat mottagning. De lyckas motivera, behålla och utveckla personalen och därför får patienterna också bra vård i tid. Motsvarande andel besök hos privat specialistmottagning i Skåne är 25 procent – en avgörande skillnad som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet nu ytterligare vill öka.

I Skåne får nämligen långt färre vård i tid i specialistvården, mer än en femtedel får vänta mer än 90 dagar på första besöket. Av de som därefter får veta att de måste opereras får en av tre inte sin operation i tid. Och då definieras alltså ”i tid” som inom 90 dagar – tre månader! I Stockholm skulle 91 procent få sitt förstabesök redan inom 60 dagar. Men så har Stockholm också gjort motsatsen till det som de rödgröna i Skåne vill, Stockholm har öppnat upp för fler vårdval och fler privata aktörer. Det kapar köerna.

Såhär på det nya året är det dags vallöften. Moderaterna avger härmed ett skarpt vallöfte och det är att vi med all kraft kommer att kämpa för att behålla Simrishamns sjukhus på entreprenad om vi vinner valet i september. Vi vill inte avveckla vården på Österlen. Vi vill utveckla den!

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen