KRÖNIKA. Medborgarnas tilltro till sjukvården minskar i Sverige. Enligt SOM-institutet har nettoförtroendet för sjukvården – andelen av befolkningen med förtroende minus andelen av befolkningen med lågt  förtroende – minskat med 25 procentenheter sedan 2012.

Utvecklingen går åt samma håll på fler av statens kärnområden. Det är allvarligt. Vi betalar bland världens högsta skatter och då måste medborgarna kunna känna sig säkra på att man får säkerhet och välfärd tillbaka. Jag menar att hela kittet som håller ihop vårt samhälle riskerar nötas ut om vi inte lyckas vända utvecklingen.

Att allt fler människor skaffar sig privata sjukförsäkringar är ett tecken på att förtroendet för det gemensamt finansierade minskar. Sedan 2012 har antalet privata sjukförsäkringar ökat med ungefär en tredjedel.

Missförstå mig rätt nu. Jag tycker att regeringen och vänsterpartiet gör fel när man straffar löntagare genom att införa förmånsbeskattning för de som ges privat sjukförsäkring av arbetsgivaren. Jag vill inte hindra någon från att köpa en privat försäkring.

Men det är ett misslyckande för den offentliga sektorn och politiken att allt fler över huvud taget anser sig behöva privat försäkring. Särskilt som sjukvården aldrig haft mer pengar.

Trots att Region Skånes skatteintäkter ökat med nästan fyra miljarder kronor sedan 2014, så används inte resurserna mer effektivt under det rödgröna styret. Fler lider i vårdkön. Gamla och sjuka träffar olika människor i vården och känner sig ofta vilse i ett snår där de gång på gång måste berätta för ny personal om sina problem. Läkare och sjuksköterskor blir allt mer frustrerade över ett ledarskap som inte är lyssnande och en arbetstid där alldeles för lite tid går åt till att träffa patienter.

Det är helt enkelt inte konstigt att allmänhetens förtroende för vården försämras.

En ny politik behövs. Utvecklingen måste vändas. Det är helt nödvändigt att befolkningen återfår tilltron till vår gemensamt finansierade välfärd.

Jag är övertygad om att ett införande av rätt till en fast läkarkontakt är en av de viktigaste komponenterna i en förbättring av sjukvården. Hela Region Skåne behöver också ett mer lyssnande ledarskap och ett mer sammanhållet IT-system som hjälper personalen i vardagen istället för att bilda frustration. Primärvården måste stärkas och de äldre behandlas mer värdigt.

På sikt tror jag också att vi behöver en stor strukturreform. Landstingen har misslyckats med en allt mer komplex verksamhet. Låt staten ta över ansvaret för styrningen av sjukhusvården.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne