VÄRNA SKÅNE. I dag (11/1) meddelade Region Själland att de ensidigt lämnar samarbetet Den skandinaviska arenan, DSA. Enligt utvecklingschefen David Meinke saknar samarbetet relevans då det delvis överlappas av STRING. Liknande ställningstaganden ska ha tagits av Region Huvudstaden och Köpenhamns kommun.

– Att koncentrera antalet projekt och samarbeten är positivt, men det förutsätter att ambitionerna i Den skandinaviska arenan överförs till STRING. Det är oklart om det rödgröna styret i Region Skåne har säkerställt detta, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

Den skandinaviska arenan.

DSA initierades av Sverige år 2000 och syftar till att göra korridoren Oslo-Göteborg-Öresund till en sammanhållen tillväxtregion. Utöver de tre danska parterna finns det sex svenska och tre norska medlemmar: Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Malmö, Helsingborg, och Göteborg, samt Oslo och regionerna Akershus och Östfold. Korridoren har cirka 8 miljoner invånare och förbinder två huvudstäder, flera storstäder, några av Nordens viktigaste centra för internationell industri, handel och logistik, forskning och utbildning samt ett rikt utbud av kultur och turistattraktioner. Visionen bakom DSA är att utveckla en effektiv, grön och snabb järnvägskorridor så att städerna binds samman på ett miljövänligt sätt och att pendling längs sträckan från Oslo till Köpenhamn klaras av på 2,5 timmar med höghastighetståg. Samarbetet administreras inom Greater Copenhagen and Skåne Committee. Region Skåne betalar ingen medlemsavgift.

STRING startade 1999 med fokus på att förverkliga Fehmarn Bält-förbindelsen. Efter en avsiktsförklaring 2008 mellan Danmark och Tyskland om att förbindelsen ska byggas förändrades STRING:s uppdrag till att verka för ”en grön tillväxtkorridor” mellan Greater Copenhagen och Hamburg. Utöver Region Skåne, Region Själland, Region Huvudstaden, Köpenhamns kommun, Schleswig-Holstein och Hamburg har STRING från årsskiftet fått sex nya medlemmar: Malmö, Region Halland, Västra Götalandsregionen, fylkena Akershus och Östfold, samt Oslo. Region Skåne betalar en årlig avgift på 74 000 euro för att finansiera det sekretariat som är placerat i Region Själland.

Jonas Duveborn