DEBATT. I ett debattinlägg den 3 december skriver Maria Nyman Stjärnskog att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är angelägna om att ta ekonomiskt ansvar för att Region Skånes verksamheter ska fungera väl.

Tittar vi på Region Skånes ekonomi och hur sjukvården fungerar ser vi att Maria och hennes rödgröna vänner uppenbarligen inte är angelägna nog. För fjärde året i rad ser Region Skåne ut att gå med mångmiljonsunderskott. Kostnadsutvecklingen för skånsk sjukvård är bland de högsta i landet.

Lägg där till att Region Skåne aldrig tidigare haft större intäkter än idag. Det säger en hel del om de rödgrönas oförmåga att hantera skattebetalarnas pengar.

Tittar vi på situationen i skånsk sjukvård ser det inte bättre ut. Under senaste året har 573 läkare från skånska vårdcentraler gått ut i ett stort upprop för att protestera mot arbetssituationen på skånska vårdcentraler. Samtidigt växer vårdköer för exempelvis prostatacancerpatienter på grund av brist på personal.

När de rödgrönas tid som styrande partier i Region Skåne snart ska utvärderas kommer deras oförmåga att ta ekonomiskt ansvar och deras katastrofala personalpolitik med största sannolikhet vara två centrala punkter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skyller Region Skånes problem på att de inte har tillräckligt stöd för att höja skatten. Nej, de har inte stöd för att höja skatten. Anledningen är helt enkelt att när större organisationer inte har kontroll på sina kostnader är en skattehöjning närmast lönlös. Troligen skulle Maria Nyman-Stjärnskog stå där igen snart och be om ytterligare höjd skatt när kostnaderna har fortsatt öka.

Liberalerna kommer inte bidra till att höja skatten för att täcka underskott i Region Skånes budget.

De skattemedel som tas in i Skåne ska gå till att ge skåningarna en nära och trygg vård. Liberalerna vill därför fokusera skåningarnas skattemedel på att förbättra förutsättningarna för Skånes vårdcentraler och se till att fler skåningar får en fast läkarkontakt.

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare

Debattinlägget publicerades i Kristianstadsbladet den 2/1 2018