KRÖNIKA. I Skåne bor 280 000 barn, nästan 56 000 av dem behöver någon form av psykiatriskt stöd enligt Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 14 200 behöver omfattande insatser någon gång under barndomen. Det är sorgliga fakta och för oss politiker borde denna fråga stå överst på dagordningen.

Med internet krymper världen, samtidigt verkar många ensammare än någonsin. Glömmer vi äkta närhet i en värld som snurrar allt fortare? Enligt Danuta Wasserman, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), är fenomenet globalt. Ungdomar påverkas av omvärlden och andras lidande. De bär en stor börda på sina axlar, allt går så fort och unga tar till sig mer än vuxna föreställer sig. På tio år har den psykiska ohälsan hos Sveriges unga vuxna (18-24 år) ökat med 70% enligt Socialstyrelsen.

Medkänsla är en fin egenskap och det är trots allt hoppfullt att vi fostrat empatiska unga. Men om livet känns tufft är det viktigt att snabbt få hjälp. När Centerpartiet styrde i Region Skåne var vi med och initierade Första linjen-mottagningarna och En väg in, satsningar som fallit väl ut. En väg in etablerades för att barn och ungdomar och deras anhöriga enkelt skulle få kontakt och stöd kring psykisk ohälsa. Första linjen fungerar i sin tur som en primärvårdsnivå.

Vi vill nu att dessa snabba och effektiva sätt att tidigt få hjälp ytterligare stärks. Centerpartiets sjukvårdspolitik utgår från principen om en nära vård. Skåningen ska ha rätt till bra vård oavsett var man är bosatt. En väg in behöver finnas tillgänglig på fler tider än idag då behoven finns dygnet runt. Vi ser också att Första linjen behöver stärkas och få möjlighet att arbeta långsiktigt med uppföljning av de drabbade.

Men viktigast av allt är att vi måste hjälpas åt att förebygga. Danuta Wasserman menar att vi behöver prata om psykisk ohälsa. Det är så kunskap sprids och tabun försvinner. Hon presenterade nyligen en effektiv metod för att förebygga psykisk ohälsa. 11 000 europeiska ungdomar i tio olika EU-länder fick psykoterapi i skolan en timme i veckan. Effekten blev att självmordsförsök och svåra självmordstankar minskade med 50 procent. Eleverna kände att de fick makt över sin egen hälsa, de pratade om vad psykisk ohälsa är och hur man hjälper sig själv och andra.

Region Skånes vårdutbud kan vara svårt att överblicka för en ung person. De nya nätmottagningarna för unga har visat sig välbesökta och till stor hjälp. Via #vågaberätta kan unga dela sina erfarenheter. Centerpartiet har nyligen föreslagit att Region Skåne inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för patienter i primärvården. Metoden har visat sig mycket effektiv; en studie i Lund på 900 patienter visade att 60 procent blev hjälpta, jämfört med 35 procent för dem som fick vanlig behandling på vårdcentral.

Vi står snart inför en valrörelse och jag vill uppmana alla politiker att inge våra unga hopp om en ljus framtid och att peka på verktyg så att de kan forma och påverka sina liv. Umgås med era barn och unga, lyssna och för en dialog så att de inser att de är det värdefullaste vi har.

Med detta vill jag önska alla ett härligt 2018!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Centerpartiet Region Skåne