KRÖNIKA. Ett av de säkraste tecknen på att det börjar närma sig jul är att HUI Research utser Årets julklapp. Genom åren har det varit varierande klass på julklappen. Vissa har varit praktiska och användbara saker medan nyttan med andra går att diskutera. Mobiltelefonen (1994) förändrade världen, medan spikmattan (2009) tack och lov har fallit i glömska. Det som enligt HUI Research ska ligga under granen i år är en elcykel. 2017 års Årets julklapp är därmed tämligen unik, eftersom den subventioneras av staten.

Har du inte råd eller lust att köpa en egen elcykel, så kan du glädja dig åt att du får vara med och betala din grannes. Miljöpartiet har nämligen drivit igenom en elcykelpremie motsvarande 25 procent av priset med ett maxbelopp på 10 000 kronor. Premien beräknas kosta 350 miljoner per år under de tre år som den ska gälla. Det innebär att en dryg miljard av skattebetalarnas pengar går till att subventionera en fullt fungerande marknad. Försäljningen av elcyklar ökar nämligen för varje år och särskilt populär är den i storstadsområden. Mellan 2015 och 2016 växte marknaden för elcyklar med hela 50 procent.

Regeringen sätter stort hopp till att elcykeln ska bli ett alternativ till bilen för den som arbetspendlar vilket i sin tur ska leda till miljövinster. ”Elcykeln har enorm potential att locka över folk som kör bil till att åtminstone ibland, eller varje dag, cykla istället”. Orden är den miljöpartistiska  miljöministern Karolina Skogs. Problemet är att det inte finns några belägg för hennes påstående. Jag har själv frågat henne vad hon baserar sitt uttalande på. Vilken forskningsrapport lutar hon sig mot när hon subventionerar elcykeln med 300 miljoner skattekronor per år? Jag har ännu inte fått ett tillfredsställande svar.

Vad som blir årets julklapp spelar sällan en stor roll för någon. Det är upp till var och en att avgöra om man vill köpa den eller inte. Men det spelar roll när regeringen slösar bort en miljard av skattebetalarnas pengar över tre år genom frikostiga bidrag som i bästa fall påverkar utsläppen på marginalen. Pengarna hade gjort betydligt större nytta i exempelvis internationella klimatinvesteringar som är kostnadseffektiva sätt att minska utsläppen. Det här är också symptomatiskt för regeringens klimat- och miljöpolitik. Alltför ofta handlar det om plakatpolitik med marginell effekt på klimatet. Dyra reformer som i bästa fall minskar de svenska utsläppen med en bråkdel.

Här väljer vi Moderater en annan väg. Sverige står för en promille av världens utsläpp och EU för mindre än tio procent. Vi kan inte möta klimathotet på egen hand eller ens tillsammans i EU. För att lyckas med klimatpolitiken måste vi få hela världen att ta sin del av ansvaret. Det kräver att vi har en klimatpolitik som får andra länder att följa efter. Klimatåtgärder som vi gör här hemma ska vara kostnadseffektiva och ge stöd för tillväxt och jobb. Sker klimatarbetet på bekostnad av tillväxten är chansen närmast obefintlig att de länder i världen som står för de allra största utsläppen följer vårt exempel. Vi satsar exempelvis en halv miljard mer än regeringen på internationella klimatinvesteringar och mer än dubbelt så mycket som regeringen på miljöforskning. Dessutom avsätter vi pengar till en strategi för att fånga och lagra koldioxiden från industrin.

Det går att kombinera miljöpolitik med ett modernt samhälle och tillväxt, men då måste vi prioritera och göra smarta val. Att subventionera elcyklar är inte ett av dem.

God jul!

Maria Malmer Stenergard (M)
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Åhus