VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter november sällar sig till listan över besvikelser. Det återstår inte många dagar av 2017 för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vända resultatet. Och trots alla uttalanden, beslut och åtgärder för att få en budget i balans fortsätter Region Skåne att blöda. Verksamheten förbrukar mer pengar än vad den har. Nettokostnadsutvecklingen ligger på 4,1 procent.

Sektor vård och hälsa har försämrat sin prognos för helårsresultatet sedan oktober med 21,5 miljoner kronor. Resultatet bedöms nu bli 1,3 miljarder kronor sämre än vad som budgeterades. Detta, om något, visar att S och MP inte har vågat vidta tillräckligt tuffa åtgärder. Resultatet blir en tung ekonomisk ryggsäck för verksamheten att bära in i 2018, varvid man också ska dra sig till minnes att S och MP har lagt en budget för nästa år utan skattehöjning, som de säger sig tro på. Vi får se hur lång tid det tar in i nästa år innan de underkänner den.

Det ekonomiska resultatet och förbrukningen av resurser ska också ses i ljuset av att antalet anställda aldrig har varit fler – trots anställningstaket har de blivit 278 fler på ett år – och att produktionen av vård inte har klarat sina mål avseende operation eller åtgärd under en enda månad denna mandatperiod.

Sammanlagt beräknas resultatet för 2017 landa på -123,5 miljoner kronor, vilket är 498,5 miljoner kronor sämre än vad budgeten tillät. Det är dessutom en budget som utgår från ett överskott på bara 1 procent (375 mkr), vilket i grunden är för lite för att Region Skåne bekymmerslöst ska kunna klara de stora investeringar i sjukhusbyggnader och kollektivtrafik som vi står inför.

Trots detta ”räddas” resultatet av högre skatteintäkter och bidrag. Det handlar om så mycket som 620,1 miljoner kronor mer än budgeterat. Utan detta tillskott hade slutresultatet för 2017 blivit mer än 1 miljard kronor sämre än budget, trots de sparåtgärder som har vidtagits i andra delar av verksamheten än vården och att svångremmen drogs åt redan förrförra året.

Jonas Duveborn