VÄRNA SKÅNE. I onsdags (13/12) presenterade Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadsprognos för Skåne. Den är tudelad.

På den positiva sidan ska noteras att sysselsättningen ökar. Jobbtillväxten i Skåne är starkare än på de flesta andra håll i landet. Det beräknas tillkomma 8 800 arbetstillfällen i Skåne under 2018 varav 3 900 i privat sektor, vilket innebär att antalet sysselsatta i regionen då uppgår till 580 000. Den snabba uppgången med närmare 30 000 nya arbetstillfällen på tre år vittnar om en stark arbetsmarknad. Tjänstesektorn – och då särskilt handeln – är starkast, vilket visar att alla tankar på att göra det dyrare att anställa är fel väg att gå.

Det ska dock särskilt noteras att trots den starka sysselsättningstillväxten har Skåne fortfarande den lägsta sysselsättningsgraden av samtliga län i Sverige, 69 procent mot riksgenomsnittet på 73 procent. Inkluderas gränspendlingen är sysselsättningsgraden lite högre, men fortfarande den lägsta i Sverige.

Mest negativt är naturligtvis att arbetslösheten fortsätter att växa. Skåne kommer även under 2018 att ha hög arbetslöshet och enbart Gävleborgs och Blekinge län beräknas ha högre. 63 400 skåningar beräknas vara arbetslösa vid denna tid om ett år, vilket motsvarar 9,9 procent av arbetskraften.

Till detta ska läggas att arbetslösheten växer mitt i en högkonjunktur, vilket visar att det behövs ännu fler insatser för att göra det billigare att anställa. Men också att matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Företagens svårigheter att rekrytera kan ge negativa effekter på samhällsekonomin, trots att företagen inte har varit så optimistiska sedan 2007, före den globala finanskraschen.

Samtidigt är skillnaden i arbetslöshet stor mellan olika delar av Skåne. I Lomma är bara 3 procent arbetslösa, medan 14 procent står utan sysselsättning i Östra Göinge, Malmö och Landskrona. Var tredje arbetssökande saknar gymnasiekompetens.

Jonas Duveborn