DEBATT. Vet regeringen om att Öresundsregionen och Skåne är en angelägenhet för hela Sverige? Man kan undra när man tar del av rapporter om hur regeringen skött turerna kring placeringen av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), som flyttar från Storbritannien när landet lämnar EU nästa år.

Stockholm och Köpenhamn kandiderade, liksom Milano och Amsterdam. Det är numera välkänt att efter att Stockholms kandidatur förlorat, gav regeringen inte sitt stöd till Köpenhamn. Trots att regeringen räknar med att myndigheten innebär 900 nya jobb, ska man ha ställt sig bakom Milanos kandidatur istället. Regeringen vägrar dementera uppgifterna. Till slut hamnade EMA i Amsterdam.

Detta är allvarligt av framför allt tre skäl:

1) Skånes befolkning missar möjligheten att vara med och konkurrera om 900 jobb inom pendlingsavstånd. EMA hade, om Köpenhamn vunnit, hamnat i Ørestad. Ørestad ligger strax norr om Kastrup, 20 minuters tågresa från Hyllie, 45 minuter från Lund. Öresundsregionen är en gränsöverskridande arbetsmarknadsregion. Att värna den ligger i skåningarnas intresse. 40000 människor besöker dessutom EMA varje år, det är självklart att det hade haft en positiv effekt på skånskt näringsliv.

2) EMA hade dessutom gett positiva effekter åt hela den medicinsktekniska industrin i Öresundsregionen – även på den skånska sidan av sundet. Med ESS, MAX IV, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet ligger Skåne redan i framkant och EMA hade stärkt hela regionens position som en av Europas ledande på området.

3) Den nordiska sammanhållningen är, mot bakgrund av oron i omvärlden och utvecklingen i EU, viktigare än någonsin. Med samarbete de nordiska länderna emellan kan vi på olika områden uppnå resultat som är starkare än summan av det Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island kan uppnå på egen hand. Tillsammans är vår BNP nästan lika stor som Rysslands eller Sydkoreas. Lägg till Baltikum och vi är fler än 30 miljoner invånare.

Men istället för att uppnå framgång tillsammans har svenska regeringen sett till att bli ovänner med sin danska dito. Utrikesminister Anders Samuelsen anklagar Sverige för svek.

Sverige har en minister för nordiskt samarbete. Det är Margot Wallström. Hon måste nu agera för att reparera relationerna med Danmark. Det är inte troligt att hon och regeringen kommer att erkänna hur man egentligen röstade, på samma sätt som att man inte redovisat om Sverige var med och röstade in Saudi-Arabien i FN:s kvinnokommission. Men hon måste visa att hon förstår att samarbetet inom Norden kan göra positiv skillnad.

Anders Samuelsen har rätt i att regeringens agerande är ett svek. Inte bara ett svek gentemot danskarna, utan mot Skåne. Skåne har haft en svagare tillväxt än övriga Sverige under de senaste decennierna. Med en produktion i nivå med Sveriges genomsnitt hade värdet av vår produktion varit runt 70 miljarder kronor större. Pengar som naturligtvis även bidragit till den svenska statskassan.

Men det sambandet tycks inte regeringen se. Ett stockholmsfixerat perspektiv på landets ekonomiska utveckling, som inte ser någon skillnad på om en viktig europeisk myndighet hamnar i Ørestad eller Milano, innebär ett fattigare Sverige. En regering som inte inser vikten av nordiskt samarbete innebär ett svagare Sverige.

Sofia Damm (KD)
Utrikespolitisk talesperson, riksdagsledamot

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne