DEBATT. Miljöpartiet har inte gemenskap med någon. De har styrt Region Skåne sedan 2002, först tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, sedan med Alliansen och nu med Socialdemokraterna. Det viktiga för de gröna har uppenbarligen varit att sitta vid makten, inte vilken politik som ska föras.

Tillsammans med oss drev MP valfrihetspolitik och vi införde tretton vårdval, det vill säga flyttade makt från politikerna till patienterna. I samarbetet med S har de gröna förvandlats till betongsossar, nu flyttar de makt tillbaka till politiken. Vårdvalsslakten har inletts och verksamhet har konsekvent – utan att den har blivit bättre eller billigare – förts över i regionens regi. Det har gjorts bara därför att det är vad MP tycker. Nu.

Vilken svekdebatt borde inte detta frammana? Hur många väljare vågar framöver lita på att MP verkligen röstar för den politik de säger sig stå för?

Miljöpartitopparna Fredrik Hanell och Anna-Maria Myszka-Gustafsson kräver i Sydsvenskan/HD (25/11) att Moderaterna ska ge besked om vem vi avser att söka samarbete med i Region Skåne efter nästa års val. ”Väljarna har rätt att veta vilka partier som vill styra med vem.”

MP måste ha en sällsynt dålig omvärldsbevakning och en förvånansvärt luddig uppfattning om politikens villkor, om de ställer frågan på allvar. I varje val har MP mörkat för väljarna om de avser att sitta i ett socialistiskt eller i ett borgerligt styre.

Moderaterna ingår sedan 2004 i ett allianssamarbete tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som har gett stora delar av den svenska politiken nödvändig stadga. Vi delar samma värderingar och vet att vi kan samverka och förhandla fram gemensamma politiska lösningar för fler jobb, kortare köer i vården, och bättre vägar och järnvägar.

Väljarna är kloka. De ser vad som händer. Av de senaste opinionsmätningarna att döma får MP svårt att behålla sina ordförandeklubbor efter valet. Men vi förstår att de driver den här vem-tar-vem-debatten. Att ropa ”vargen kommer” är det enda argument de har kvar.

Moderaterna avser att söka väljarnas stöd för den politik vi går till val på. Om Miljöpartiet vill kämpa mot köer i vården eller för fler filer på motorvägarna är de, trots påhoppen, mer än välkomna. Finns det andra partier som vill göra det, går det lika bra.

S, MP, V och SD röstar tillsammans bort valfriheten.

Det är ju just så som de rödgröna agerar när de nu styr Region Skåne i minoritet. MP accepterar med glädje Sverigedemokraternas röster, om MP får igenom sin politik. I varje fråga där de rödgröna tycker annorlunda än Alliansen måste de rödgröna säkerställa att de får Sverigedemokraternas stöd. I Region Skåne är SD valfrihetsfiender, och röstade med MP, S och V på senaste regionfullmäktige om att minska smärtpatienternas möjligheter att få den vård de vill ha.

Vi går till val på att bilda ett Alliansstyre i majoritet. Men om det inte blir så lyckligt har vi, precis som MP, för avsikt att varje gång rösta för och acceptera stöd – också av V och SD – för att få igenom så mycket som möjligt av vår politik.

Kan vi sluta debattera självklarheter nu? Väljarna är intresserade av vilka beslut i sak som partierna vill driva. Det borde MP också vara.

Lars-Ingvar Ljungman (M)
ordförande för Skånemoderaterna

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition.

Artikeln har också publicerats i Sydsvenskan/HD (8/12).