VÅRDA SKÅNE. Allians för Skåne tar ställning för vårdcentralerna och fastslår bland annat:

  • att Skånes gravt underfinansierade vårdcentraler inte tilldelas tillräckligt resurser i det förslag till förändringar för vårdcentraler i Skåne. De utökningar som föreslås motsvarar endast de offentliga vårdcentralernas underskott
  • att de resurser som föreslås till förlängda öppettider på jourmottagningar istället ska användas till att höja vårdcentralernas generella ersättning per patient

– Jag vill att patienten ska kännas sig trygg på sin vårdcentral och då är kontinuitet viktigt. Både vi från Alliansen och många från professionen har vid upprepade tillfällen uppmanat de rödgröna att tänka om och fokusera satsningarna på att höja vårdcentralernas ersättning per patient. Vi är mycket besvikna att de står fast vid sina förslag som inte räcker ens för att täcka vårdcentralernas akuta behov, säger Gilbert Tribo (L).

– Skånes vårdcentraler måste ges rätt förutsättningar. Vi ska arbeta med tillgänglighet på patienternas villkor, men det måste kunna göras efter lokala förutsättningar. De villkor som vårdcentralernas personal kommer mötas av, om det rödgröna styrets förslag inför 2018 går igenom, kommer slå undan benen på dem, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Ska den skånska sjukvården komma närmare patienterna måste vårdcentralernas del i vårt sjukvårdssystem stärkas, inte försämras. Därför måste vårdcentralernas generella ersättning per patient höjas för att skapa en stabilare grund för vårdcentralerna att stå på. För primärvården behöver mer resurser, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi vill stärka vårdcentralerna så att man bättre kan ta hand om våra sköra multisjuka äldre. Vi kan inte acceptera styrets förslag som riskerar att splittra läkarbemanningen på ett sätt som försämrar för denna gruppen. Läkarkontinuiteten är idag alldeles för dålig, och därför lägger vi ett eget förslag med ett annat fokus än styrets, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Allians för Skåne fastslår dessutom:

  • att den politiska detaljstyrningen av vårdcentralernas verksamheter bör minska
  • att samtliga vårdcentraler och jourmottagningar ska bemannas med specialist i allmänmedicin; endast undantagsvis ska annat tillåtas.
  • att en utredning ska tillsattas om hur distansbesök via videolänk på bästa sätt kan erbjudas på Skånes vårdcentraler
  • att kostnaderna för vårdcentralernas distansbesök via videolänk finansieras centralt via hälso- och sjukvårdsnämnden minst fram till sommaren

Carl Sernbo