KRÖNIKA. Det skånska skafferiet står för ¼ av landets matproduktion, 1/3 av all potatis odlas här. Våra bördiga jordar levererar högklassiga livsmedel och med både utbildning och forskning inom jordbruk och livsmedelsförädling finns en potential för Skåne att bi en ledande matregion i Europa. Som företrädare för det parti som värnar om landsbygdsutveckling och företagsamhet, vill jag verka för en politik som främjar entreprenörskap och företagsamhet.  Framför allt behövs ett lägre skattetryck, men också administrativa lättnader för att entreprenörer ska våga satsa på pionjäridéer. EU:s regelverk måste möjliggöra för svenska bönder att leva på sitt företag och konkurrera på justa villkor. Gårdsförsäljning av öl och vin är bara ett av många exempel där Centerpartiet slåss för företagaren och skånsk mat/dryckeskultur.

Vi lever i en spännande tid med nya konsumtionsmönster och ökad befolkningstillväxt. Bönderna styr om till odling av baljväxter när trenden går mot mer vegetabiliska proteinkällor. Humlestörarna vajar åter på de skånska fälten. Företaget Gårdsfisk odlar fisk på klimatsmart vis i en lagård. Prova deras varmrökta Clarias, ett läckert alternativ till ål på julbordet. Österlenska Simrisalg kallar sig algbönder och producerar högkvalitativa Omega 3-oljor till livsmedel och hälsokost. På Balsgård och Centrum för innovativa drycker förädlas havtorn och aronia till supernyttiga drycker – perfekta till äldre som ofta lider av vitaminbrist.

Jag tror att vi måste berätta hur bra vi är, faktiskt världsbäst i klassen när det gäller livsmedelskvalitet och en sund djurhållning. Har maten för låg status när det visat sig att ofattbara 30 % slängs? Jag och Centerpartiet vill jobba för att Skåne blir ett europeiskt livsmedelscentrum där mat och dryck får hög status och hela kedjan från jord till bord är klimatsmart. Givetvis måste Region Skåne föregå med gott exempel i sin matupphandling och välja närproducerat framför importerat med betydligt lägre miljökrav. 2015 gick vårt förslag igenom med krav på antibiotikafritt kött i Region Skånes upphandling. På andra sidan sundet är de muterade salmonellabakterierna det största hotet mot en hel djurhållnings fortsatta existens. Nu driver Centerpartiet på för att kraven vid Region Skånes inköp ska vara lika hårda vad gäller djur- och växtskydd oavsett vilket land som producerat.

Jag ser med spänning och entusiasm fram emot att verka för ett Skåne som Sveriges ledande matregion.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne