DEBATT. Vi anser att Trelleborgs lasarett snarast borde kopplas närmare sjukhuset i Malmö genom att göra en organisationsförändring inom Region Skåne.

I dag sorterar Trelleborgs lasarett under samma nämnd som styr till exempel Helsingborgs lasarett och vi märker att uppdelningen inte fungerar med de geografiska förutsättningarna för patientflöden och beslutsvägarna inom Region Skåne. Vi har sett problematik med så enkla beslut som att flytta en deltidstjänst inom urologi mellan Malmö och Trelleborg, där det borde kunna tas snabbt och enkelt men får gå långa omvägar via hälso- och sjukvårdsnämnden för att man tillhör olika förvaltningar.

Vi ser också att det blir problem när det gäller snabba beslut vid akuta skeenden och direktinläggningar för vissa patientgrupper som Trelleborgs lasarett och Malmö sjukhus måste kunna samarbeta mycket smidigare tillsammans om.

Vi vill också se att det inrättas en platschef/sjukhuschef på Trelleborgs lasarett. Det är viktigt att det finns en tydlig och närvarande ledning som väl känner till den dagliga driften. Det finns många utmaningar på en så komplex enhet som ett sjukhus är, och det är svårt att få till ett bra flöde utan både en närvarande chef och tillgång till ett nära akutsjukhus.

Vården måste komma närmare patienterna, och personalen får inte hindras av en otymplig organisation i sitt livsviktiga arbete.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd i opposition

Stefan Lamme (M)
2e vice ordförande sjukvårdsnämnd Sus

Mikael Rubin (M)
Oppositionsråd i Trelleborgs kommun

Debattartikeln även publicerad 5/12 i Trelleborgs Allehanda.