Alliansen kan aldrig hindra att Sverigedemokraterna väljer att stödja den i olika frågor. Men oftast väljer Sverigedemokraterna att stödja Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det skriver Christer Nylander och Gilbert Tribo, Liberalerna.

Miljöpartiet kräver svar från allianspartierna i Skåne om vi är beredda att söka samarbete med Sverigedemokraterna efter valet 2018 (Aktuella frågor 25/11).

Vi tror att väljarna skulle uppskatta om Miljöpartiet presenterade lösningar på vårdens problem istället för att ägna kraft åt politiskt taktikspel, men självklart svarar vi på den fråga som de två skribenterna, Fredrik Hanell och Anna-Maria Myszka-Gustafsson, ställer.

Liberalernas svar, både nationellt och i Region Skåne, är klart och tydligt: vi kommer inte sätta oss i en situation där vi är beroende av stöd från Sverigedemokraterna.

På Liberalernas landsmöte i november slog vårt parti fast att vi kommer att gå till val i september i första hand på att bilda en alliansregering. Liberalerna kommer inte att acceptera någon regeringskoalition som är beroende av Sverigedemokraterna.

I regionpolitiken har alliansen lyckats hålla ihop under de senaste mandatperioderna, utan att sätta sig i beroendeställning till Sverigedemokraterna. Det borde inte minst Miljöpartiet vara medvetet om. Partiet styrde ju regionen tillsammans med Liberalerna och de andra allianspartierna mellan 2006 och 2014.

Alliansen kan aldrig hindra att Sverigedemokraterna väljer att stödja den i olika frågor. Men oftast väljer Sverigedemokraterna att stödja Miljöpartiet och Socialdemokraterna, speciellt i frågor som rör privatisering av vården där de sällar sig till den rödgröna linjen som är emot sådana förändringar.

Liberalerna i Region Skåne kommer inte att inleda några diskussioner om eventuella blocköverskridande lösningar före valet 2018. Vårt parti går till val på att driva en liberal regionpolitik som väljarna kan lita på att vi ska genomföra efter valet.

I Liberalernas politik ingår en större satsning på att stärka vårdcentralerna, därpartiet tillsammans med de andra i alliansen satsar 221 miljoner kronor, 100 miljoner kronor mer än Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I denna politik ingår också utökade utbildningsplatser för läkare i allmänmedicin, ett system där patienterna har en egen namngiven läkare, återinförande av vårdbiträden på sjukhusen och försök med professionsledda sjukhus där läkare och sjuksköterskor får ökat inflytande.

Liberalerna menar – till skillnad från Miljöpartiet – att nästa års val avgörs av den politik partierna bedriver och det är det invånarna lägger sina röster på. Inte vem som kommer att ingå i koalition med vem.

Christer Nylander

Gilbert Tribo

Artikeln publicerades i Sydsvenskan den 4 december 2017