VÅRDA SKÅNE. Vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året avslutade det rödgröna styret, genom stöd av röster från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, vårdvalet för smärtpatienter. Sedan vårdvalet infördes 2009 hade köerna för de drabbade minskat, fram till att styret 2015 drev igenom en drastisk minskning av ersättningen till mottagningarna. Såväl de privata som offentliga mottagningarna drabbades och flera offentliga och privata mottagningar har sedan dess lagt ned, med ökade köer som följd.

Birgitta Södertun (KD), Per Einarsson (KD) och Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD).

– Det finns ingen lösning i styrets förslag som minskar köerna eller höjer kvaliteten för patienterna. Styrets politik har ökat lidandet för många och beslutet gör inget åt saken, säger Per Einarsson (KD), ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Styrets lösning är att upphandla verksamhet via lagen för offentlig upphandling (LOU). I debatten fokuserade företrädare för S och MP, liksom SD, på att göra frågan till ett ja eller nej till ”privatiseringar”.

– Debatten fördes på ett felaktigt sätt. I båda alternativen sker vården i såväl offentlig som privat regi. Men upphandlingslösningen innebär sämre kontinuitet och är sämre för patienterna än vårdval, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

– Sedan nästan två år har smärtpatienter i nordöstra Skåne varit utan vård. S har inte gjort något för att förbättra deras situation. Inget tyder på att det här beslutet utgår från patientens behov. Makten flyttas från patienten till politiker som vill begränsa vårdutbudet, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), ledamot i regionfullmäktige och beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Gustav Lundblad