VÄRNA SKÅNE. Under tisdagens regionfullmäktige ställde Centerpartiets ledamot i Kollektivtrafiknämnden, Lars Hansson, en fråga till Stefan Svalö (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, angående busstrafiken på Skånes landsbygd. Centerpartiet ville ha ett löfte om att inga försämringar gällande kollektivtrafiken på landsbygden ska genomföras under resterande del av mandatperioden.

– Vi har fått flera larm om en utbredd oro för att bussen ska dras in, och den 10 december börjar en ny tidtabell att gälla. Därför ville jag ha ett tydligt svar från styret hur man tänker agera, säger Lars Hansson (C).

Svaret som Stefan Svalö gav under regionfullmäktigesammanträdet var otydligt anser Hansson. Svalö har tidigare hävdat att man inte kommer göra försämringar, men har nu en annan linje i debatten. Detta upprör Centerpartiets Lars Hansson:

– Att det rödgröna styrets ledarskap inom kollektivtrafiken är så svagt att man ger olika besked om busstrafiken på landsbygden är ytterst beklagligt och innebär att vi får svårt att lita på vad Stefan Svalö och hans kamrater hävdar i framtiden, konstaterar Lars Hansson (C).

– Stefan Svalö kallade inte de indragna linjerna, och minskningen av trafiken, vid dess rätta namn. Det är nedskärningar och nedläggningar, men Svalö vägrar tala klarspråk. Det är ett svek mot alla som bor på Skånes landsbygd, fortsätter Lars Hansson (C).

Centerpartiet drev i Alliansbudgeten för Region Skåne för 2018 igenom att tio miljoner skulle öronmärkas för att trygga landsbygdens kollektivtrafik i Skåne. Denna satsning fanns inte i det rödgröna styrets budget vilket innebär att under det kommande året kommer Skånetrafiken genomföra besparingar på busstrafiken, och det finns en oro att detta kommer drabba landsbygdens busstrafik.

– Hade vår politik genomförts i regionen skulle Skåningarna kunna känna sig trygga med att få behålla sin buss. Dessvärre styr istället partier som har en annan vilja. Men vi kommer strida vidare under det kommande året, och i den kommande valrörelsen, för ett nytt ledarskap för kollektivtrafiken i Skåne, avslutar Lars Hansson (C).

Johan Vesterlund