KRÖNIKA. Det börjar bli dags att summera 2017 även om det ännu återstår en månad av året. Som oppositionsregionråd för det största partiet i opposition, Moderaterna, vill jag först och främst tacka Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för ytterligare ett år av extremt gott samarbete. Vi lyckades även i år att lägga fram en gemensam budget vilket är 14:e året i rad som vi gör det. Vi har en inställning att vi ger och tar men vi ska bli överens. Att vi håller ihop i så viktiga frågor innebär att vi också får inflytande trots oppositionsläget.

Styret, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vet att vi ofta agerar unisont och det betyder att vi inte sällan hamnar i en förhandlingsposition som gör att vi kan få inflytande till att nå kompromisser i vissa frågor. Realpolitik i dess bästa form. Det innebär också att vi kan hålla emot vissa saker som vi absolut inte vill ha. Senast kunde vi stoppa en föreslagen skattehöjning med 30 öre som S och MP ville genomföra. Eftersom alliansen och SD inte tyckte det var en bra idé med en skattehöjning i tider då intäkterna, tack vare högkonjunktur, är historiskt höga så blev det heller inget med den saken. Hade det t ex funnits en lokal decemberöverenskommelse, så hade skatten denna mandatperiod säkert varit långt över en krona högre än vad den är idag. Fortfarande är Region Skåne det landsting i Sverige med lägst landstingsskatt och det är till stora delar alliansens förtjänst. Därmed har vi tydligt bevisat att man kan utöva inflytande även i opposition, men det gäller att hålla ihop. Och det gör vi i Allians för Skåne.

Andra saker som kan summera året är att vi som enad allians i opposition lyckats att hålla emot att S, MP, V och SD avvecklar våra 13 vårdval, även om de nu i veckan lyckades besluta om att ett av de 13 vårdvalen ska bort till januari 2019. Men man får väl ändå säga att det är en bedrift av oss att vi har kunnat freda övriga 12 vårdval, till fromma för alla patienter som gillar valfrihet och många vårdgivare. Vårdvalen kortar dessutom effektivt vårdköer och ger den vårdutbildade fler arbetsgivare att välja bland. Vi skulle med andra ord behöva fler vårdval, inte färre.

En seger under året har också varit att Region Skånes officiella syn på E6:an numera är att den i stora delar ska byggas ut till tre filer i vardera riktning. Alliansen lade i våras fram ett eget positionspapper i frågan och SD valde att stötta upp, vilket innebar att S och MP blev överkörda. Vi får se om S och MP som ju utgör partierna av Sveriges  regering följer Skånes officiella önskan eller om regeringen hellre väljer att bara lyssna på sina kollegor i S och MP i Skåne. Regeringen fattar nämligen beslut i vår om hur de nationella infrastrukturmedlen för planperioden 2018-2029 ska fördelas.

2017 är också året då Allians för Skåne föreslog en unik sak inom vårdområdet. Vi föreslog nämligen, i vår budget, som tyvärr övriga partier röstade ner, att ett sjukhus i Skåne borde få testas att helt och hållet drivas av sjukhusets personal. Låt säga under en 5-8 årsperiod och sen ska försöket utvärderas. Tyvärr har responsen var liten hos MP och S men Vänsterpartiet har uttryckt sitt intresse. Däremot har vi fått mycket god respons från anställda i vården och det är intressant. Så kanske kan vi förverkliga detta förslag genom en liten ovanlig konstellation mellan alliansen och vänsterpartiet. Vi får väl se…

Avslutningsvis kan nämnas att miljöpartiet nyligen i Sydsvenskan frågade M, L och C (observera att frågan inte ställdes till KD) om vi tre partier kan tänka oss att styra nästa mandatperiod med beroende av SD. Frågan är lite märklig för det är ju precis vad MP själv redan gör idag, nämligen styr med S i minoritet och är därmed beroende av hur SD röstar. För att S och MP ska få i genom sin politik så krävs det att SD inte röstar på alliansens förslag eller att partiet avstår att deltaga i beslutet. Därmed avgör SD varje fråga i regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden samt i Regionfullmäktige. Det betyder att miljöpartiet aktivt satt sig i ett styre med under premisser. Ändå frågar samma parti om M, L och C kan tänka sig styra i minoritet med beroende av SD. Jag säger bara att sopa rent framför egen dörr innan ni sätter er på era höga hästar.

Moderaterna går till val på att få ett nytt styre av Region Skåne. Vi hoppas det styret innebär egen majoritet för alliansen. Det är det besked som Moderaterna ger väljarna. Sen är det väljarna som ska rösta. Jag ser inte gärna att ett litet parti som Miljöpartiet ska få något större inflytande i Region Skåne efter nästa val.

Partiet är emot bilism och utbyggnad av vägar, t ex vårt krav på att E6 i Skåne byggs ut till tre körfält i vardera riktning.

Partiet är fantastisk emot flyg.

Partiet är för högre skatter.

Partiet är numera dessutom emot valfrihet i vården (så sent som i tisdags röstade MP tillsammans med S, V och SD för ett avvecklande av vårdvalet inom området smärtvård).

Och partiet har visat denna mandatperiod att det hellre ville samarbeta med S än alliansen trots att vi hade ett åtta år långt samarbete inom ramen för femklövern 2006-2014. MP valde dock på valnatten att lämna alliansen för att istället styra i minoritet med S (inte ens med vänstern som passivitet stöd når de egen majoritet). MP i Skåne känns just nu inte särskilt borgerligt och därmed kommer Moderaterna att göra allt vi kan för att alliansen i Skåne håller ihop och vi kan bilda egen majoritet efter valet 2018.

Med dessa ord önskar jag alla läsare en God Jul och Gott nytt år!

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen