VÄRNA SKÅNE. I tisdags (28/11) beslöt regionfullmäktige i Region Skåne att den rödgula korsflaggan ska användas i officiella sammanhang. Samtidigt rekommenderades kommunerna att använda den rödgula flaggan när det ska flaggas skånskt.

– Vi är naturligtvis glada för beslutet, även om det inte var nödvändigt. Det finns ett gällande beslut från 1999, som lyder exakt likadant, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

– Det anmärkningsvärda är att användandet av den skånska flaggan plötsligt upphörde i samband med att vi flyttade till nytt regionhus våren 2014, trots att inget nytt beslut i regionfullmäktige eller regionstyrelsen hade tagits. Vi drar därför inte tillbaka vår skrivelse till revisionen om att granska turerna kring varför regionen plötsligt slutade använda den skånska flaggan.

– Först när vi ser den skånska flaggan åter vaja på flaggstängerna utanför Rådhus Skåne släpper vi denna fråga, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn