VÅRDA SKÅNE. Under dagens fullmäktige driver Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med hjälp av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet igenom en nedläggning av vårdvalet smärtbehandling, MMS.

Beslutet väcker stor kritik från hela Alliansen. På punkt efter punkt sågas S och MPs argument av en enig Allians-opposition.

Ulrika Heindorff (M), slår direkt spiken i det socialdemokratiska huvudargumentet om kostnaderna:

– Vi kan konstatera att vårdvalen har en mycket lägre kostnadsutveckling än övrig vård i Region Skånes regi. Vårdvalen generellt har en kostnadsutveckling på 3-4 procent, Hälso- och sjukvården i helhet ligger på 4-6 procent, och vissa verksamheter som inom SUS, ligger uppemot 7 procent! S och MP:s argument om att vårdvalen skulle ha onormalt höga kostnader håller inte.

Carl Johan Sonesson (M) menar att det är tydligt att det rödgröna styret av ideologiska skäl vill undergräva vårdvalet, och att de gör så med argument som går rakt emot tillgänglig fakta. Ing-Marie Nilsson-Axelsson (KD) förundras över Anna-Lena Hogeruds (S) argumentation om pengar och efterlyser skrivningar i ärendet som handlar om medborgarnas behov.

Gilbert Tribo (L) ifrågasätter att det är just Kryh som ska ha smärtrehab i egen regi:

– Varför skulle det denna gång bli bättre än förra gången när vi hade årsvisa köer? För mig övergår det all sans och förnuft.

– S och MP argumenterar att det finns en geografisk ojämlikhet som man vill åtgärda med egen regi och upphandling. Men man glömmer att det är S och MP som har orsakat denna ojämlikhet genom att först sänka ersättningarna så vårdgivarna blir tvungna att lägga ner verksamheterna och sedan – när hälften av vårdgivarna säger upp sina avtal som en konsekvens, så använder de rödgröna detta som argument för att tvinga alla att lägga ner. Ni borde säga som det är, ni vill ändra driftsformen av ideologiska skäl, säger Ulrika Heindorff i debatten.

Alliansföreträdarna vill ha svar på vilken sorts vård medborgarna kommer få för pengarna. Man saknar analyser av faktiska kostnader, man saknar underlag på konsekvenser för patienterna.

Gilbert Tribo menar att driftsformen inte behöver ändras för att uppnå jämlikhet i geografin, Region Skåne kan starta en verksamhet i egen regi inom vårdvalet i nordöstra Skåne imorgon om man så vill. Anna-Lena Hogerud kontrar med att den nya driftsformen också får mer pengar än innan, första året 20 miljoner mot 2017 års budget.

– Det är ju jättespännande, helt plötsligt är det nu inga bekymmer med pengarna, med ökade kostnader. Och det är ju här skon klämmer! Det är vårdvalet man vill ha bort helt enkelt. Patienterna ska inte få välja den läkare de har förtroende för, den läkare de vill gå till! säger Gilbert Tribo.

Anders Åkesson (MP) ifrågasätts av Carl Johan Sonesson m fl för att drastiskt byta sida i frågan. Under de åtta år man styrde Region Skåne med Alliansen så stod MP bakom ett gott utbud av vårdgivare, minskande köer och långsiktiga förutsättningar för vårdgivarna. Nu står MP helt plötsligt och predikar motsatsen. Birte Sandberg (C) konstaterar:

– Man stryper sakta men säkert alla förutsättningar för vårdvalen. Vi ser nu vad det innebär när S, MP och SD tar varandra i handen och minskar tillgängligheten på just den vård som uppskattas så av patienterna.

På detta replikerar Åsa Erlandsson (SD), med att yrka bifall utifrån argumentet att stora enheter är att föredra och menar att man inte gett besked tidigare eftersom man vill sätta sig in i frågan.

– Det första vårdvalet som avskaffas i Region Skånes historia är alltså med avgörande av SD. Det är såklart viktigt att man sätter sig in i varje sakfråga, men det är också viktigt att man gör läxan på förhand och kan ge besked om var man står! De blir nu lite som med MP, ingen vet riktigt om det blir blått eller rött om man röstar på SD, säger Carl Johan Sonesson.

Per Einarsson (KD) anför:

– Styrets lösning varken sänker kostnader eller höjer kvaliteten – tvärtom! Det blir dyrare och mer otillgängligt med upphandling, kostnadskontrollen blir sämre när vi återtar i egen regi. Frågan har ställts: Räcker satsningen? Hur många ställs i kö?

Omröstningen resulterar i att 93 röstar bifall till det rödgröna styrets förslag att avsluta vårdval MMS och 56 röstar avslag på det samma.

Lynn Thulin

Länk till tidigare rapport om hanteringen av MMS: Öppen rapport mms vårdval 170131

Länk till Pressmeddelande: är fler vårdval i riskzonen?

Länk till Ulrika Heindorffs anförande: Anförande MMS RF 171128