VÅRDA SKÅNE. Regionfullmäktige beslutade 20 juni 2017 att återremittera ärendet om att gå från vårdval till upphandling för multimodal smärtbehandling, MMS. Det mest anmärkningsvärda är att det rödgröna styret försökt runda hela beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT), och gå direkt till beslut vilket Ulrika Heindorff (M), 2e vice ordförande i PPT, reagerade starkt på.

– När styret i mandatperiodens viktigaste fråga helt rundar PPT, man kan ifrågasätta hela beredningens existensberättigande, säger Ulrika Heindorff från talarstolen.

Gilbert Tribo (L), 2e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, anförde under fullmäktigedebatten att styret inte gjort en tillräcklig utredning om konsekvenserna.

Ärendet kommer den 28 november upp igen på Regionfullmäktige efter nya rundor i PPT och regionstyrelsen. Alliansen yrkade konsekvent nej till förslaget att ta bort vårdvalet för MMS samt reserverade sig mot beslutet, medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna yrkade för och drev därmed igenom att vårdval MMS ska upphöra.

– Vi kommer fortsätta påpeka att detta beslut riskerar försämra tillgängligheten och att vi riskerar en kompetensförlust inom smärtbehandling, säger Ulrika Heindorff. Det rödgröna styret har slagit undan benen på utförarna i två steg. Först med drastiska och oförberedda försämringar av villkoren och sedan, med hänvisning till att utövarna lämnar och vården blir geografiskt ojämn, säger man att vårdvalet inte är jämlikt. Insikten saknas om att detta är en direkt konsekvens av Styrets hantering från första början.

Lynn Thulin