VÄRNA SKÅNE. Förra veckan (15/11) anordnade Boriana Åberg (M) och det socialdemokratiska Skånedistriktets ordförande Niklas Karlsson ett gemensamt lunchseminarium i riksdagen om trafiksituationen på E6 genom västra Skåne.

– Det är en styrka att Moderaterna och Socialdemokraterna i dag står enade när det gäller utbyggnaden av E6, kommenterade riksdagsledamoten Boriana Åberg (M), ledamot av trafikutskottet. Att ha en gemensam syn på denna angelägna infrastruktursatsning borgar för att vi gör det bästa för Skåne och skåningarna.

– Vi har redan stora problem med flaskhalsar och en kraftigt negativ inverkan på Skåne på grund av för lite kapacitet på E6. Detta behöver åtgärdas snarast i enlighet med våra förslag, kommenterar oppositionsrådet Pontus Lindberg (M).

På mötet beskrevs bland annat innebörden i det positionspapper som Region Skåne har antagit. I detta framhålls betydelsen av att hela E6 genom Skåne ska få tre filer i varje riktning. Något som också näringslivet anser är ett måste.

– I ett nationellt tillväxtperspektiv är det absolut nödvändigt att underlätta trafikflödena på E6 genom Skåne, kommenterar Per Tryding, vice VD för Sydsvenska industri- och handelskammaren. Det finns ett riksintresse i att säkerställa en hållbar godshantering. Annars kan Sverige och Skåne inte ta tillvara den dynamiska näringslivsarena som det egentligen finns så goda förutsättningar för.

– Matchningen på den skånska arbetsmarknaden är ett allvarligt problem redan nu, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Med de tilltagande problemen på E6 finns risk för accelererande svårigheter med en fortsatt uppdelad arbetsmarknad. Jag ser därför fram emot att få till stånd en snar utbyggnad av E6 till tre filer i varje riktning.

Lynn Thulin/Jonas Duveborn