VÅRDA SKÅNE. I måndags (20/11) tog Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition, emot Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, i Malmö. På dagordningen stod en träff med regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regiondirektören Alf Jönsson. Men framför allt handlade det om idé- och kunskapsutbyte. Sonesson och Svenonius diskuterade bland annat säkerheten på akutmottagningarna.

– Skåne och Stockholm har liknande erfarenheter av vad det innebär att främst kriminella gäng sprider oro kring sjukhusens akutmottagningar. Det finns därför all anledning att vi tillsammans trycker på mot regering och riksdag för snabba och effektiva åtgärder som kan öka tryggheten, säger Carl Johan Sonesson (M).

– Regeringen måste förstå att även hälso- och sjukvården befinner sig i ett helt nytt säkerhetsläge. Gängrelaterat våld på akutmottagningarna, stenkastning och skadegörelse mot ambulanser och ett terrorattentat i Stockholms innerstad är bara några exempel vi sett i närtid, säger Irene Svenonius (M).

Sonesson och Svenonius ställer tre krav på regeringen för att öka säkerheten på och runt akutmottagningarna:

  • Slopa tillståndsplikten för övervakningskameror i utsatta miljöer, som sjukhus och vårdcentraler. Trygghetskameror förebygger inte bara brott, utan kan också hjälpa polisen med bevis i sitt brottsuppklarande arbete.
  • Skapa säkra sjukhusområden genom att hägna in dem. Ingen ska kunna komma in på sjukhusområdet som inte har där att göra. Genom att skapa en säkerhetsbarriär som bevakas av vakter, kan man säkerställa att bara behörig personal, patienter och deras anhöriga kommer in.
  • Låt även vårdpersonal omfattas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman. Det skydd som bestämmelsen ger behöver utvidgas så att även anställda inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får samma skydd som till exempel poliser. Här krävs en lagändring.

Det senaste året har närmare sextio skottskadade vårdats bara på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Merparten tillhör grupperingarna runt det som polisen kallar för kriminella ungdomsgäng, som är beväpnade och bär skyddsvästar. Både förtäckta och mer direkta dödshot förekommer mot vårdpersonal.

I augusti tog sig en större grupp personer till Karolinska sjukhusets akutmottagning i Solna, efter att en person förts in skottskadad. Några av personerna i folksamlingen lyckades ta sig förbi poliserna och in i väntrummet på akuten, där personalen fick låsas in och sedan evakueras. Numera bär all personal på akuten personlarm.

Jonas Duveborn