DEBATT. Den demografiska utvecklingen i Skåne under de kommande åren innebär en stor ökning av äldre i vårt samhälle, på 30 år beräknas att andelen invånare över 75 år kommer öka med runt 700 000 personer. Det är en stor ökning som med stor sannolikhet kommer göra att även de mest sjuka äldre kommer att bli fler. Något som ger vår sjukvård stora utmaningar.

Det har gått över ett år sedan det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna trädde i kraft. Ett avtal som är av stor vikt för utvecklingen av den skånska vården för framförallt våra mest sjuka äldre. Det är ett avtal som tydligt går i linje med den centerpartistiska visionen om en närmare vård i hela Skåne.

Istället för att patienterna ska skickas till sjukhuset är målsättningen med avtalet att alltmer av sjukvården ska bedrivas i den enskildes hem. Något som bygger på lokala förutsättningar och ska självklart utgå från patientens önskemål och vara helt frivilligt.

Avtalet är ett så kallat utvecklingsavtal som innebär att arbetssätten successivt ska byggas upp fram till och med 2020 mellan regionen och kommunerna. Där finns uppsatta målsättningar om hur långt parterna ska ha kommit varje år. Men starten har varit väldigt trevande.

Större krafttag måste börja tas för att vi ska kunna ha ett fullt utbyggt arbetssätt enligt intentionerna till 2020, och ju längre man väntar med att verkligen börja arbeta med att implementera de nya arbetssätten från framförallt regionens sida ju svårare kommer det bli att nå dit man vill. För många skånska kommuner är på tårna och vill gärna börja arbeta på detta sätt för att göra det bättre för patienterna.

Dessutom kan vi när de nya arbetssätten är på plats och vi har en systematisk hemsjukvård, med ordentligt stöd från regionens läkare, undvika återinläggningar på sjukhusen, något som minskar onödig stress hos patienterna. Samt att det också frigör värdefulla vårdplatser på sjukhusen för andra.

Men för att vi ska nå dithän, för att vi ska kunna utveckla kvalitet och kompetens vid vård i hemmet, så är ett välfungerande läkarstöd till den kommunala hemsjukvården en förutsättning. Därför är det hög tid att Region Skåne börjar fokusera på att lösa just det! Läkarstödet till kommunerna, både från primärvården samt från specielistläkare inne på sjukhusen, måste börja fungera nu.

Hälso- och sjukvårdsavtalet är en gyllene chans att ta steget mot att erbjuda en patientfokuserad och närmare vård i hela Skåne där fler parter samarbetar på ett systematiskt sätt i patientens hemmiljö. Speciellt för de som är i allra mest behov av stora vårdinsatser från sjukvården är denna omställning väldigt värdefull. Arbetet måste ta fart, inte gå på sparlåga som det gör idag.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne

Sofia Nilsson (C)
Ledamot i Centrala samverkansorganet och gruppledare Östra Göinge