DEBATT. Den svenska regeringens misslyckande med att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA placerad i Stockholmsregionen är remarkabelt. Men det är också minst lika remarkabelt att regeringen, när Sveriges huvudförslag Stockholm fallit, uppenbarligen valde att inte stödja Köpenhamns kandidatur. Det borde varit självklart för regeringen att inse att Köpenhamn var bättre för Sverige än varje annan placering utanför Sverige. Det borde varit självklart att redan från början ha ett gediget samarbete med Köpenhamn i förhandlingarna.

Besvikelsen är nu stor både i Stockholms län och i Skåne. Regeringens agerande visar tydligt att socialdemokraterna har brister i ledarskap som hotar tillväxt och konkurrenskraft i Sverige. Det är uppenbart att regeringen inte har drivit Stockholms kandidatur med den både kraft och strategi som krävs för att vinna förtroende internationellt för etablering av myndigheten i Sverige. Någonstans har en allvarlig missbedömning gjorts av vilka insatser som krävdes. Socialdemokraterna har underskattat betydelsen av kommunikation med beslutsfattare och i att övertyga såväl medarbetare på EMA som läkemedelsbolagen om styrkan med en placering i Stockholmsregionen. Det är bedrövligt.

Stockholm och Skåne är tongivande regioner med bas på varsin sida om landet. Gemensamt blickar vi ut mot båda sidor av samma hav, mot Finland och Baltikum respektive Danmark och Tyskland. Vi har en gemensam uppgift att för hela Sveriges bästa ta till vara möjligheterna med båda våra östra och västra grannar.

Skåne och Själland med sin förbindelse till europeiska kontinenten är utpekat som en särskilt viktig region i Europa, en region med avgörande stor tillväxtpotential. En alltför Stockholmscentrerad inställning från regeringen till vad Sverige är, hämmar vår möjlighet att ta till vara tillväxt. En placering av EMA i Köpenhamn hade haft stor betydelse för utvecklingen i Öresundsregionen, det vill säga även Sverige. Det är inte en skånsk fråga, det är en nationell angelägenhet.

Öresundsregionen är ett internationellt storstadsområde med 3,7 miljoner invånare. I Öresundsregionen produceras 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Här finns också 12 universitet, varav nio är internationellt framgångsrika inom life science och knutna till Medicon Valley. 90 procent av skandinaviska studenter som tar examen inom life science gör det från ett av Öresundsregionens universitet. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen inte såg det som ett alternativ.

Frågan om placeringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten är inte bara en fråga om en arbetsplats för tusen personer. Det är en fråga om att Sverige tappar i konkurrenskraft inom en viktig framtidsbransch, och om hur vi nyttjar gynnsamma regionala förutsättningar för att nå utveckling, forskning och nya, växande företag som skapar jobb. Ska Sverige återta sin konkurrenskraft krävs fler bostäder, lägre skatter och bättre företagsklimat, liksom väl fungerande kommunikationer.

Sverige får inte missa en etablering som EMA, som ger förutsättningar för framtidens Astra eller Ericsson. Och missar vi den, som i detta fall, kräver vi en regering som ser till Sveriges bästa även direkt efter en förlust, vilket i detta fall hade varit att stödja EMA:s flytt till Köpenhamn.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i Region Skåne

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting