DEBATT. Socialministern lovar gratis provtagning för livmoderhalscancer till kvinnor yngre än 65 år. Ändå är 65 % av de som dör i sjukdomen äldre än 65 år!

Årligen drabbas 500 svenska kvinnor av sjukdomen, 130 dör. Siffror från Socialstyrelsen visar att nära var fjärde kvinna som insjuknar är över 65 år.

Screening har visat sig i stort sett rädda alla som kommer, tack vare att cancern kan botas i ett tidigt skede.  Därför är det viktigt att kvinnorna verkligen kommer på provtagningen. Nu lovar S-regeringen gratis undersökning – till kvinnor yngre än 65 år. Det utestänger 1 miljon kvinnor som är äldre. Det gör mig upprörd!

Socialministern lovar gratis provtagning för livmoderhalscancer till kvinnor yngre än 65 år. Ändå är 65 % av de som dör i sjukdomen äldre än 65 år!

Årligen drabbas 500 svenska kvinnor av sjukdomen, 130 dör. Siffror från Socialstyrelsen visar att nära var fjärde kvinna som insjuknar är över 65 år.

Screening har visat sig i stort sett rädda alla som kommer, tack vare att cancern kan botas i ett tidigt skede.  Därför är det viktigt att kvinnorna verkligen kommer på provtagningen. Nu lovar S-regeringen gratis undersökning – till kvinnor yngre än 65 år. Det utestänger 1 miljon kvinnor som är äldre. Det gör mig upprörd!

Socialminister Annika Strandhälls (S) argument är stötande; ”ingen ska behöva avstå från cellprovtagning av ekonomiska skäl. ” Men många kvinnor över 65 år lever ekonomiskt på marginalen. Ändå får de inte del av regeringens satsing!

Min uppfattning är solklar: det faktum att många äldre kvinnor insjuknar och dör i denna cancerform är skäl nog för att alla ska omfattas av regelbunden provtagning. Det är betydligt mer angeläget än att en viss åldersgrupp får sin provtagning gratis.

För ett år sedan införde regeringen gratis mammografiundersökning och inte heller den omfattar äldre kvinnor. Sådana här åldersgränser vid kvinnosjukdomar är åldersdiskriminerande och oacceptabla. Jag kommer att göra allt jag kan för att äldre kvinnor inte ska behandlas på detta sätt och jag hoppas få stöd och hjälp från andra kvinnor.

Ingrid Karlsson (C)
regionpolitiker, Kristianstad