VÅRDA SKÅNE. Under helgen beslutade Liberalernas landsmötesombud att införa ett system med husläkare.

Husläkarsystemet ska göras som ett led i en genomgripande primärvårdsreform, inspirerade av den norske fastläkarreformen. Syftet är att stärka primärvårdsläkarens roll i sjukvårdssystemet och förbättra kontinuiteten för patienterna och effektivisera sjukvården. Varje läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs. Alla patienter ska ha rätt till en patientvald vårdkontakt, som till exempel en patientansvarig läkare.

– Vi välkomnar verkligen att Landsmötet nu har beslutat att vi ska flytta vården närmare patienten i form av ett husläkarsystem, där vårdtagaren får välja en namngiven läkare. Detta är något som Liberalerna i Skåne har arbetat hårt fört, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

 

Carl Sernbo