KRÖNIKA. Det finns tyvärr många exempel på när skattemedel inte används på bästa sätt. Ett av dessa exempel är när staten skickar pengar till kommunerna med ett tydligt uppdrag, så kallade riktade statsbidrag.

Jag kan förstå att det är frestande för en regering att vilja vara generös och snäll och dela ut pengar till någon insats som kommunerna själva kanske inte anser sig ha råd med. Eller som vi ute i kommunerna helt enkelt har valt att prioritera bort eller valt att lösa på något annat sätt än på det sätt som regeringen tycker att man ska göra.

Men denna ”generositet” skapar oftast mest problem. De riktade statsbidragen och ersättningarna till kommuner och regioner/landsting har ökat kraftigt de senaste åren.

Att tro att riktade statsbidrag är lösningen på de utmaningar som samhället står inför är som att bita sig själv i svansen. Det är kortsiktiga låtsaslösningar som ofta inte leder till bättre kvalité eller effektivitet på sikt, snarare tvärtom. De riktade statsbidragen funkar så länge som de betalas ut. Kommunerna bygger upp verksamheter och tillsätter tjänster för de statsbidrag som skickas ut från statens skattkista. Men vad händer då statsbidragen slutar att komma? Då står vi där med ökade kostnader och personal som vi inte har råd att betala för. Drivet och förutsättningarna att planera, förnya och effektivisera våra verksamheter och vår ekonomi i kommunerna försämras avsevärt vilket kommer att ha en otroligt negativ effekt på vår välfärd på sikt.

När staten skickar pengar som måste användas för just ett ändamål med detaljerade villkor, så innebär det alldeles för ofta att pengar inte styrs efter behov, utan efter regeringens egen vilja eller opinionsvindar. Det den S ledda regeringen borde lära sig är att personalförstärkningar inte ger bättre kvalitet och knappast heller en mer effektiv verksamhet. Inom till exempel äldreomsorgen kan en satsning på användning av ny teknik vara ett betydligt bättre sätt att säkra en bra verksamhet och mer tid för brukarna, inte minst för att möta kommande demografiska utmaningar. Det finns också situationer där en ändrad organisation av arbetet, eller nya arbetsmetoder, kan vara mer effektiva än en personalförstärkning.

Regeringen borde i stället, genom generella statsbidrag, premiera och uppmuntra de kommuner som tänker nytt, de som får ner sina kostnader och de som satsar på ny teknik och effektivitet.

För det är just detta som vi alla; stat, region och kommun måste börja fundera över. Hur skapar vi en kostnadseffektiv välfärd i hela landet som levererar god kvalité till våra medborgare? Lösningarna ligger inte i höjda skatter och statsbidrag. Lösningen handlar snarare om nytänkande, ny teknik, engagemang och mod att förändra.

Sofia Nilsson (C)