DEBATT. I ett direktsvar till Margit Persson Békássy i Sydsvenskan (15/11) skriver regionråden Anna-Lena Hogerud (S) och Anders Åkesson (MP) att ”det inte finns någon anledning att skönmåla den skånska vården men det är inte heller rimligt att svartmåla den”.

Sedan svartmålar de den vård som bedrevs under det förra regionstyret: ”I Sveriges kommuner och landstings mätning har den skånska vården klättrat från en sistaplacering under förra mandatperioden till en åttonde placering bland landets 21 landsting.”

Ingen vet var de har hämtat den statistiken.

Det är sant att Region Skåne i ”Öppna jämförelser 2013”, som avser 2012, hamnade sist. Orsaken var till stor del dålig telefontillgänglighet och brister i det hälsoinriktade arbetet, samt ändrade indikatorer. Året efter avancerade Skåne till plats 12 av 21. Detta visar att det M-ledda styret då gjorde mycket rätt, trots att det i den allmänna debatten vid samma tidpunkt fanns en massiv uppfattning om att våra beslut försämrade vården.

Därefter lade Socialstyrelsen och det nya rödgröna styret i SKL ned ”Öppna jämförelser”. Många av de indikatorer som fanns med i den sammanvägda rapporten publiceras nu på annat sätt, men det går inte göra en direkt jämförelse på det sätt som Hogerud och Åkesson gör. Det saknas sammanställningar avseende 2014 och 2015. Och den åttondeplacering de hänvisar till avser delvis 2015 och i övrigt 2016.

I denna nya, jämförande rapport understryks dessutom att den inte ska ses som en möjlighet att jämföra landstingens totala sjukvårdskvalitet. Metoden ”gör inte anspråk på att beskriva bäst eller sämst bland landsting och regioner.”

Att Hogerud har en viss attityd till skönmålning/svartmålning när hon styr och en helt annan när hon opponerar förvånar inte. När S satt i opposition var det vårdkris och vårdkaos med allt. Vårdköerna var för långa, vårdplatserna var för få; personalen hade det för jobbigt och Lex Maria-anmälningarna var för många. När S nu sitter och styr är vårdköerna längre, vårdplatserna färre och Lex Maria-anmälningarna fler än någon annanstans i landet. På förlossningsmottagningar och intensivvårdsavdelningar har personal, som bekant, protesterat med massuppsägningar.

Att Åkesson skönmålar och svartmålar allt efter säsong förvånar egentligen inte heller. MP är ju det parti som har störst ansvar för vårdens utveckling. De gröna har suttit vid makten i Region Skåne i olika konstellationer sedan 2002.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Svaret har delvis också publicerats i Sydsvenskan (17/11).