KRÖNIKA. Den svenska ekonomin påstås ”gå som tåget” och det är så klart sant om man ser till en del utvalda indikatorer. BNP ökar, liksom skatteintäkterna till staten och Region Skåne. Arbetslösheten bland inrikes födda är låg.

Samtidigt är det en ekonomisk tillväxt som till stor del grundas i offentlig konsumtion och det låga ränteläget.

Underskotten i Region Skåne ökar trots konjunkturen år efter år. Mot bakgrund av de stora investeringar som väntar är det extra illavarslande. Inte minst då det rödgröna styret valde att lägga sig på låga 1 procent i överskott i budgeten för 2018.

Även kommunerna står inför stora problem och SKL:s ekonomirapport beräknar att åtgärder värda 39 miljarder krävs för att nå 1 procent överskott i Sveriges kommuner till 2021.

Skåne har i sig ett problem i att vi bor i ett delat landskap. Lomma, Vellinge och Lund tillhör landets rikaste kommuner. Samtidigt är skattekraften i flera kommuner i centrala och östra Skåne bland de lägsta i landet. Som helhet halkar Skåne efter övriga Sverige.

De närmaste tio åren ökar befolkningen i arbetsför ålder i Skåne med 8 procent, samtidigt som övriga befolkningen ökar med 14 procent. De som ska försörja våra gamla och finansiera vår välfärd blir allt färre i relation till dem som ska försörjas.

Lägg där till att allt fler av de i arbetsför ålder är utrikes födda – en grupp där många haft mycket svårt att komma in på svensk arbetsmarknad – och det blir extra tydligt att det krävs kraftfulla reformer för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd och vårt välstånd. Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden i Sverige. Integrationen måste förbättras radikalt.

Sammantaget är det en bekymmersam framtid som tornar upp sig. Samtidigt finns det också mycket som talar för Skåne. Vi har vårt läge nära Köpenhamn och Europa, universitet, ESS/MAX IV och så vidare. Vi har potential. Med rätt politik kan vi förbättra framtidsutsikterna.

För att få fler unga och invandrare i arbete vill KD bland annat införa introduktionsanställningar, som ger möjlighet att arbeta för 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen inom yrken som inte kräver eftergymnasial utbildning. 25 procent av arbetstiden ska vara ”lär jobbet”-tid och tanken är att man efter max fem år ska kunna arbeta för full lön. RUT-avdraget är en annan jobbskapande reform som bör utökas. Lättningar i LAS och fler vardagsjobb behövs.

Vi vill också se ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga och nyanlända, vilket ökar incitamenten för att komma i arbete. Samtidigt behöver arbetsförmedlingen reformeras och program som inte fungerar slopas.

I Skåne är otryggheten och kriminaliteten ett hinder för företagandet. Malmö kommer inte att leva upp till sin potential så länge vita jobb trängs ut av svarta jobb. Ärliga företagare konkurreras ut. Otryggheten är ett hinder för nyetableringar. Det krävs en ordentlig satsning på fler poliser – och kommunala poliser – för att få bukt med problematiken. Samtidigt måste många kommuner förbättra företagsklimatet.

Infrastrukturen är en annan sak som håller Skåne tillbaka. Just nu går inte tågen i tid och samtidigt är det väginfarkt på E6 och E22. Det är en ohållbar situation när människor inte kan arbetspendla och vara säkra på att komma till jobbet i tid. Vi måste få till ordentlig upprustning av järnvägar och motorvägar. Sex filer på E6 är bara det tydligaste exemplet på åtgärder som behövs.

Politiken måste ge företagen möjlighet att etablera sig och anställa i Skåne. Mindre skatter och pålagor. Mer trygghet och infrastruktur. Vi måste kunna finansiera välfärden även framöver.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne