VÄRNA SKÅNE. Biljettpriserna i den skånska kollektivtrafiken ska framöver årligen räknas upp i enlighet med konsumentprisindex. Det beslöt regionfullmäktige i oktober. I veckan var det dags för kollektivtrafiknämnden att besluta hur. För många blir det betydligt mycket mer än de 2,1 procent som den här gången motsvarar KPI.

Mot bakgrund av hur högljutt kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) protesterade mot Alliansens budgetförslag att taxorna ska höjas med KPI plus ytterligare 1 procent, är det många som har höjt på ögonbrynen över det beslut som han nu har drivit igenom. Särskilt då detta grundar sig på den konstlade majoritet som minoritetsstyret, bestående av S och MP, har i alla politiska nämnder som har elva i stället för femton ledamöter. Beslutet återkommer inte till fullmäktige.

Alliansen valde att gå fram med ett motförslag om en höjning på 2,1 procent av alla taxor, men röstades ner. Den förändring mellan olika taxor som blir resultatet av Svalös förslag kan inte anses ha varit avsikten med regionfullmäktiges beslut om indexering.

Debatten inför beslutet i fullmäktige om taxorna var livlig. Då rasade Stefan Svalö tillsammans med sin vice ordförande Nicklas Ljungström (MP) mot den extra höjning på 1 procent som Alliansen föreslog. Det var ”en extra saltad faktura” till resenärerna. Själva förordade de en extra saltad faktura till alla som jobbar. De ville, som vanligt, höja skatten.

Alliansens förslag innebar en höjning av priset för den som köper månadskort för resor i hela Skåne på ytterligare 150 kronor om året – eller 62 öre per arbetsdag.

Nu har Svalö och Ljungström – S och MP – valt att höja priset för de vuxna som köper 30-dagarskort i småstad, till exempel Eslöv, från 400 till 450 kronor. Det är en höjning med 13 procent, eller 600 kronor om året.

Samtidigt sker i flera fall ingen uppräkning alls, ofta kopplat till köp av enkel- eller dygnsbiljett. I dessa fall kostar det fortfarande 24 respektive 50 kronor för resa i liten respektive mellanstor zon.

När det nya biljettsystemet infördes valde regionfullmäktige att differentiera taxorna mellan det gamla och det nya biljettsystemet. Avsikten var att locka över resenärer till det nya systemet. För den som köper 30-dagarskort för resor i hela Skåne ansågs en skillnad på 50 kronor vara motiverad. I det gamla systemet kostade biljetten 1 250 kronor, i det nya 1 200 kronor. I december räknas priset upp enbart i det nya systemet, och då med just mellanskillnaden på 50 kronor så att den av fullmäktige beslutade differensen utraderas.

Jonas Duveborn