KRÖNIKA. Idag är det en självklarhet att vi tar fordonet till en bilbesiktning. Oavsett ålder måste bilen uppfylla minimala grundläggande krav för att få brukas, som bromsar, belysning, säkerhet, miljö med mera. Vår miljö är livsviktig för vår fortlevnad. Den miljötekniska utvecklingen och lagstiftningen har tagit stora steg framåt, men saknar en kompetent allmän kontrollfunktion. Det är dags att införa en miljöbesiktning av våra fordon och fordonsslag. Det innebär miljökontroll av fordonsutrustning, utsläpp och föroreningar.

Myndigheter och intresseföreningar och de som idag styr Sverige och Skåne vill gärna förbjuda oss eller genom lagar styra oss ifrån att ta bilen. De vill begränsa våra valmöjligheter med motiveringen att bilen påverkar miljön negativt. Jag anser att vi måste utgå från att vi i Sverige ska få välja hur vi tar oss från punkt A till B och tillbaka, så länge vi gör det utan att skada miljön och att fordonsslaget står för sina egna kostnader. Det ena fordonsslaget ska inte betala för något annat fordonsslags kostnad.

Hur miljövänligt är det att vi skrotar en enorm svensk fordonspark? Vi har idag ett tänk där åldern på fordonet styr miljöklass och utsläpp. Det viktiga är att vi skyndsamt på samtliga fordon övergår till motsvarande Euro 6 utsläppskrav och att dessa krav säkras genom både ”flygande” och årlig besiktning oavsett ålder och körsträcka. Det är idag möjligt att eftermontera reningsutrustning (retrofit) på samtliga förbränningsmotorer från och med Euro2 (1996) så de uppfyller Euro 6 kraven. Bränslen oavsett om det är el eller bensin/diesel skall vara CO2-neutralt för att få brukas i Sverige. Finansieringen av ombyggnad bör ske genom reduktion av fordonsskatt.

För oss liberaler är det oerhört viktigt att Sverige når målet om en fossilfri fordonsflotta och jag menar att införandet av en miljöbesiktning av samtliga fordonsslag är ett viktigt steg för att nå dit.

Susanne Bäckman (L)