VÅRDA SKÅNE. Allians för Skåne har i veckan skickat in en skrivelse till styrgruppen för Hälsoval 2.0 med ställningstagande för Region Skånes primärvårdspolitik. Alliansen fastslår bland annat:

  • att de föreslagna satsningarna i de rödgrönas antagna budget inte räcker till för att täcka upp för de många underfinansierade vårdcentralerna i Skåne
  • att Region Skåne bör fokusera satsningarna på att höja vårdcentralernas generella ersättning per patient
  • att Region Skåne bör anta en långsiktig specificerad plan för att öka vårdcentralernas andel av totala vårdresurser från dagens nivå på ca 16 procent till 25 procent.
  • och att minska den politiska detaljstyrningen av vårdcentralernas verksamheter

– Vi har länge varit tydliga med att vårdcentralernas ersättning per patient ska höjas. Många vårdcentraler och deras anställda går idag på knäna. Därför är vi besvikna och oroade över de satsningar som nu föreslås, som inte räcker ens för att täcka vårdcentralernas akuta behov, säger Gilbert Tribo (L).

– Det är rimligt att vi satsar på att ge vårdcentralerna förutsättningar för att klara av sina ordinarie uppdrag innan vi förlänger deras öppettider. Dessutom behövs en tidigare och djupare dialog med vårdgivarna när vi politiskt förändrar villkoren inför nästkommande år, säger Ulrika Heindorff (M).

– Förslaget att klara bemanningen av de förlängda öppettiderna genom att slopa kravet på utbildade specialistläkare i bemanningen är inte seriöst. Det kan rent ut av att hota patientsäkerheten och urholka läkarutbildningen, säger Lars-Göran Wiberg (C).

– Det har länge funnits en tendens till politisk detaljstyrning av vårdcentralernas verksamheter. Vårdcentralerna mår bäst av att vi litar på de anställdas förmåga att styra sin verksamhet. Då får också patienterna bästa möjliga vård, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD).