DEBATT. Sara Svensson (V), gruppledare i Region Skåne, är i en artikel kritisk till att vi kristdemokrater och övriga alliansen satte stopp för rödgröna förslag om högre regionskatt.

I Trelleborgs Allehanda (den 24 oktober) försöker hon få läsarna att tro att en höjd skatt är nödvändig, bland annat för en god palliativ vård. Men det är en villfarelse.

Region Skånes budgetutrymme ligger på över 40 miljarder kronor per år. Ansvarsfulla politiker ser till att prioritera det viktigaste först – såsom palliativ vård – i stället för att utlova kostsamma utgifter på än det ena, än det andra – för att sedan lättvindigt skicka notan till skattebetalarna. Med vänsterns ekonomiska politik hade Trelleborgs skattebetalare blivit 70 miljoner kronor fattigare nästa år. Hur det hade påverkat tillväxten, och därmed vårdens framtida intäkter, tycks vänstern aldrig reflektera över.

I Kristdemokraternas och alliansens budget, som tyvärr inte gick igenom, satte vi kärnverksamheten i första rummet. Genom att omfördela resurser från projekt och administration till hälso- och sjukvård, hade vi tillskjutit mer pengar till satsningar än den rödgröna budget som nu vann. Vi hade ett konkret yrkande om att återöppna den palliativa avdelningen i Trelleborg på riktigt, med minst sex vårdplatser som lever upp till kraven om specialiserad vård. Vi föreslog också en ny strategisk plan för en jämlikare palliativ vård i Skåne. Detta fanns varken att hitta i Vänsterpartiets eller styrets budget – hur mycket man än ville höja skatten.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region  Skåne

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande, sjukvårdsnämnd Kryh

Birgitta Svensson (KD)
Partiavdelningen i Trelleborg

Tidigare publicerad i Trelleborgs Allehanda (7/11)