KRÖNIKA. Vet ni att terapiträdgården på Alnarp har världsrykte för sitt arbete med att läka måttligt psykiskt sjuka?  Det är en viktig gärning när just denna ohälsa ökar och nu är den vanligaste orsaken till sjukskriving. 44 % av alla sjukfall 2016 berodde på psykisk ohälsa enligt försäkringskassan – ofta bottnar den i stress.

Jag är stolt över att Region Skåne kan erbjuda hjälp för denna grupp, enligt modellen NUR, naturunderstödd rehabilitering. Det hela går ut på att patienterna deltar efter förmåga i det dagliga arbetet på en gård, medan primärvården har det medicinska ansvaret. Centerpartiet vill uppmärksamma och stimulera fler att delta eftersom metoden givit fantastiska resultat. De vetenskapliga studierna visar på stora, mätbara förbättringar som minskade symtom, minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga. Förklaringarna bygger på att vistelse i naturmiljöer har en gynnsam inverkan på återhämtning där man kan mäta hur blodtrycket sänks och stresshormonet kortisol påtagligt minskar

Men varför mår vi så dåligt? Psykologernas förklaring är prestationskraven från skola, jobb, och sociala medier. Mest alarmerande är ökningen av ohälsa bland unga. Önskan att framstå som lyckad i andras ögon skapar stress visar forskning vid Linnéuniversitetet. Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog skriver att barn som mår dåligt mår ännu sämre av långa väntetider i vården och att slussas runt mellan olika instanser. Centerpartiets tro på en nära vård konkretiseras i att öronmärka 30 miljoner kronor per år för en ökad tillgänglighet i barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Vår satsning ’En väg in’ etablerades just för att unga och deras anhöriga snabbt och enkelt skulle kunna få stöd och vid behov vägledas till rätt hjälp. ’Första linjen’ är ännu ett av våra förslag med funktion som en ”primärvårdsnivå” för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Det finns så klart inga enkla lösningar, men som representant för det parti som brinner för en levande landsbygd tror jag att den livskvalitet som landsbygden erbjuder skulle kunna bidra till att långt färre drabbas av ohälsa. Vi verkar för att fler kan livnära sig på landsbygden genom att värna småföretagen och kollektivtrafiken och välkomnar de som drabbats av ohälsa att få återhämtning i denna miljö.

Vi vet att antalet insjuknade i demens, stroke och cancer kommer att skjuta i höjden framöver i takt med att vi blir allt äldre. Också för dessa grupper är en grön omgivning en värdig, lindrande miljö att få vistas i.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne