DEBATT. I början av år 2014 undertecknade Region Skåne och Lunds kommun en avsiktsförklaring om att bygga en ny vårdcentral i Södra Sandby eftersom den befintliga vårdcentralens lokaler var helt undermåliga. Moderaterna i både region och kommun var eniga i att krafttag måste till på både för arbetsmiljön och för att förbättra förutsättningarna att erbjuda bästa möjliga service. Lunds kommun åtog sig att planlägga en tomt med plats för en ny vårdcentral och Region Skåne åtog sig att driva den. Den nya vårdcentralen skulle då liksom nu enligt planerna placeras i kvarteret Kryptan som till största del är en industritomt.

Överenskommelsen fick skarp kritik av socialdemokraterna som anklagade oss moderater för att vara saktfärdiga. Socialdemokraterna skrev flera artiklar om att de minsann redan hade fått vårdcentralen på plats om de hade styrt. Den 18 mars 2014 ställde socialdemokraten Anna-Lena Hogerud en fråga till Stefan Lamme (M) i regionfullmäktige: ”När blir det en ny vårdcentral till Södra Sandby?” Svaret på frågan var att förhoppningsvis skulle det första spadtaget ske i början av år 2016. Efter valet 2014 tog de rödgröna över styret av både Lunds kommun och Region Skåne och de fick därmed full rådighet över processen. Det har nu gått hela tre år och fortfarande har i praktiken ingenting hänt med vårdcentralen i Södra Sandby. Tyvärr vittnar detta om att det rödgröna styret har låtit frågan falla i träda, sina stridiga ord till trots.

Socialdemokraterna skyller säkert på den omarbetade planen i Lund, som är ett uttryck av den villrådighet som följer med deras styre. Sent i processen upptäcker de en ”bevaransvärd” byggnad som får kullkasta hela den färdiga detaljplanen med sämre boendemiljöer och högre kostnader – och ingen vårdcentral – som följd. Socialdemokraterna tar inte sitt ansvar att prioritera och leverera.

Vi ställer oss mycket frågande till vad till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Skåne, Anna-Lena Hogerud (S) och byggnadsnämndens ordförande i Lunds kommun Björn Abelson (S) har gjort för att förverkliga bygget enligt den tidplan moderaterna satte. De senaste uppgifterna visar att lokalerna inte kommer att vara inflyttningsklara förrän i bästa fall år 2020 – det vill säga om ytterligare tre år! Det duger inte.

Moderaterna anser att en ingången överenskommelse ska hållas oavsett om makten skiftar. Möjligen var den moderata förhoppningen om en färdigbyggd vårdcentral till 2016 något optimistisk sett till överklagningar som brukar följa, men hade moderaterna fortsatt styra i Region Skåne och Lunds kommun så hade vi satt spaden i marken senast i år oavsett.

Stefan Lamme (M), 2 vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS

Christer Wallin (M), oppositionsråd i Lunds kommun

Stefan Lamme lämnar idag in en interpellation i ärendet till Anna-Lena Hogerud som kan läsas här.